Ana sayfa Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 0-3 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURSU

0-3 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURSU

519
0
PAYLAŞ

0-3 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ
Programların hedef kitlesi ile ilgili özellikler şu şekildedir:
– Program kapsamında, 0-18 yaş aralığında çocuğu olan anne-babalara eğitim verilecektir.
– Program kapsamında eğitim verilecek anne-babaların, sahip oldukları çocukların yaş gruplarına
göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
0-3 yaş çocukların anne- babaları
3-6 yaş çocukların anne- babaları
7-11 yaş çocukların anne- babaları
12-18 yaş çocukların anne- babaları
– Çocuk sahibi olmayı planlayan yetişkinler, çocuğun bakımından sorumlu yetişkinler, bebek
bekleyen anneler (hamileler) de ilgili yaş grupları programlarına katılabileceklerdir.
– 3-6 yaş aile gelişim programında çoğunlukla çocuğu herhangi bir okulöncesi eğitimden yararlanabilen
anne babalara ayrıca çocuk etkinliği içermeyen eğitim verilecektir.
– 3- 6 ve 7-11 yaş baba destek eğitimi programında bu yaş aralıklarında çocuğu bulunan babalara,
3-6 yaş okur-yazar olmayan anne destek programında ise 3-6 yaş aralığında çocuğu olan
ve okuma yazma bilmeyen annelere eğitim verilecektir.
– Ülkenin tüm bölgelerinde öncelikle sosyo-kültürel ve ekonomik yönden olumsuz koşullardaki
aileler programın en temel hedef kitlesidir.
– Program kapsamında yapılacak uygulamalar ile eğitimin kapsam ve içeriği dikkate alınarak
okuma-yazma bilmek tercih nedeni olacaktır.
– Programa katılımda gönüllülük esastır. Bu nedenle programa katılmaya gönüllü olan annebabalar
hedef kitle kapsamındadır.
– Programın uygulanmasında anne-babanın birlikte katılımı öncelikli ve esas kabul edilmektedir.
Ancak bulunulan bölge ile yöredeki sosyal ve kültürel ortama bağlı olarak anne-babaların tercihleri
ve konunun özelliğine göre birlikte katılma durumları olmadığında annelere ya da babalara
ayrı ayrı uygulamalar yapılacaktır.
PROGRAMIN YAPISI
Programlar, anne-babadan hareketle çocuk ve ergen odaklı olup yeni ilköğretim ve ortaöğretim
programlarındaki anlayışı esas alarak yapılandırmacı yaklaşımı merkeze almaktadır.
Bununla birlikte, tematik ve beceriye dayalı yaklaşım ile programlar arası ilişkilerde sarmal yaklaşım
benimsenmiştir.
0-18 yaş aile eğitimi kurs programı, çocuk ve ergenlerin gelişim dönemleri esas alınarak
aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi birbirini tamamlayan dört ayrı bölüm hâlinde yapılandırılmıştır.
Ayrıca bunlar dışında farklı ihtiyaç gruplarına yönelik hazırlanmış olan 3-6 yaş ve 7-11 yaş baba
destek eğitimi kurs programı, 3-6 yaş aile gelişimi kurs programı ve 3-6 yaş okur-yazar olmayan
anne destek eğitimi kurs programı bulunmaktadır.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul/ilköğretim mezunu olmak.
3.1. EĞİTİM-ÖĞRENİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Halk Eğitimi Merkezleri ve iş birliği yapılan kurumlarda eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için standart sınıf donanımları ve ekipmanları sağlanmalıdır.
ÖĞRETİM MATERYALLERİ
0-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programının 0-3, 3-6 Yaş Bölümü
1. Eğitimci/ Öğretmen materyali: Eğitici kaynak el kitabı, oturum görsel materyalleri
2. Ebeveyn materyali: Aile mektupları, bilgi yaprakları, çocuk etkinlik materyalleri
0-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programının 7-11, 12-18 Yaş Bölümü
1. Eğitimci/Öğretmen materyali: Kaynak el kitabı, oturum görsel materyalleri
2. Ebeveyn materyali: Aile mektupları, bilgi yaprakları
EĞİTİMCİLER
– 0-18 Yaş Aile Eğitimi Programının uygulanmasında; öğretmen, eğitimci, uzman ve usta
öğreticiler;
o 0-3 yaş
o 3-6 yaş
o 7-11 yaş
o 12-18 yaş aile eğitimi kurs programlarını açabilmek için bakanlıkça açılan hizmetiçi
eğitim kapsamında eğitici eğitimi almış olmalıdırlar.
– 3-6 Yaş, 7-11 yaş baba destek programının uygulanmasında öğretmen, eğitimci, uzman
ve usta öğreticiler 3-6 Yaş, 7-11 yaş baba destek programında bakanlıkça açılan hizmetiçi
eğitim kapsamında eğitici eğitimi almış olmalıdırlar.
– 3-6 yaş okuma yazma bilmeyen anne destek eğitim programı uygulanmasında öğretmen,
eğitimci, uzman ve usta öğreticiler 3-6 yaş okuma yazma bilmeyen anne destek
eğitim programında eğitim almış olmalıdırlar.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme ve değerlendirme ile katılımcıların eğitim süreci içerisinde kazandıkları bilgi, beceri,
tutum ve davranışlarındaki değişimleri belirleyebiliriz. Her temanın sonunda katılımcıları
değerlendirmek amacıyla doğru-yanlış, soru-cevap, boşluk doldurma veya neler öğrendik ,neler
yapacağız gibi soru çeşitlerini içeren çeşitli yöntemler kullanılarak katılımcılardan öğrenilenleri
sözel olarak ifade etmelerini sağlayan değerlendirme etkinlikleri kullanılır. Ayrıca beceri, tutum
ve davranış değişikliklerini tespit etmek amacıyla gözlem ve görüşme formları kullanılır.
BELGELENDİRME
Eğitime katılan kursiyerlere sözlü-uygulamalı değerlendirme yapılarak katılımcı belgesi verilir.
EĞİTİM SÜRESİ
0- 18 yaş aile eğitim kurs programı’nın içerik ve eğitim süreleri tabloda belirtildiği gibi uygulanır.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here