Ana sayfa Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 0-72 Ay Çocuklar İçin Oyun ve Oyuncak Kursu

0-72 Ay Çocuklar İçin Oyun ve Oyuncak Kursu

567
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

0-72 Ay Çocuklar İçin Oyun ve Oyuncak

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 51 sayılı kararı ile
‘Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik
Programlarının 10 Alan 26 Dalına Ait Çerçeve Öğretim Programları ile 42 Alan 178
Dala Ait Uygulanacak Çerçeve Öğretim Programlarına Dair Açıklamalar
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak
2. 13 yaşını tamamlamış olmak
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına göre atanan, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alan öğretmenleri
görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Talim ve Terbiye Kurulunca yayımlanan
Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi öğretmeni olarak atamaya esas lisans programlarından mezun olanlardan
yararlanılabilir.
PROGRAMIN AMAÇLARI
0-72 Ay Çocuklar İçin Oyun ve Oyuncak kursunu tamamlayan bireyin;
1. 0-36 ay çocuklarının gelişim alanlarını destekleyen oyun ve oyuncaklar
hazırlaması,
2. 37-72 ay çocuklarının gelişim alanlarını destekleyen oyun ve oyuncaklar
hazırlaması,
3. Yüz-vücut boyama ve animasyon çalışmalarında kullanılacak kostüm ve
aksesuarlar hazırlamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
0-72 Ay Çocuklar İçin Oyun ve Oyuncak kursu aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde
uygulanmalıdır:
1. Kurs programı ile bireylere oyun ve oyuncak yapımı ilgili temel bilgi ve becerileri
kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, hedeflenmiştir.
2. Kurs Programı, Milli Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
3. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya
diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
4. 0-72 Ay Çocuklar İçin Oyun ve Oyuncak kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla
kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve
geliştirilmesi hedeflenmiştir:
Değerler
Sabır
Sorumluluk
Saygı
Hoşgörü
Nezaket
Duyarlılık
5. Programın uygulanmasında buluş, sunuş ve araştırma yoluyla öğretim
yaklaşımlarından uygun olanları ve grupla öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
6. Programın uygulanmasında hayat boyu rehberlik hizmeti sunan eğiticiler,
kursiyerlerin kişisel ve mesleki nedenlerle yeterliliklerinin değişmesi ve gelişmesine
katkıda bulunacak bir rehber niteliğinde olmalıdır.
7. Program süresince kursiyerlere program içeriğinin öğretilmesi için ihtiyaç duyduğu
araç, gereç ve malzemeler temin edilmeli, donanımlar sağlanmalı ve gerektiğinde
bilgisayar destekli öğretim faaliyetlerinden ( slaytlar, akıllı tahtalar ) faydalanılmalıdır.
8. Program süresince bireylerin merak uyandırma ve planlama, araştırma ve keşfetme,
çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama etkinliklerini
gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı desteklenmelidir.
9. Kurs dışında bireylerin öğrendiklerini pekiştirmek için kendi kendine öğrenme
faaliyetleri yapması teşvik edilmelidir.
10. Program sonunda bireyin 0-72 Ay Çocuklar İçin Oyun ve Oyuncak kurs düzeyinin
ölçülmesi için değerlendirme yapılmalıdır.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam 180
ders saatidir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here