Ana sayfa Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 7-11 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURSU

7-11 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURSU

531
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

7-11 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul/ilköğretim mezunu olmak.
3.1. EĞİTİM-ÖĞRENİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Halk Eğitimi Merkezleri ve iş birliği yapılan kurumlarda eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için standart sınıf donanımları ve ekipmanları sağlanmalıdır.
ÖĞRETİM MATERYALLERİ
0-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programının 0-3, 3-6 Yaş Bölümü
1. Eğitimci/ Öğretmen materyali: Eğitici kaynak el kitabı, oturum görsel materyalleri
2. Ebeveyn materyali: Aile mektupları, bilgi yaprakları, çocuk etkinlik materyalleri
0-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programının 7-11, 12-18 Yaş Bölümü
1. Eğitimci/Öğretmen materyali: Kaynak el kitabı, oturum görsel materyalleri
2. Ebeveyn materyali: Aile mektupları, bilgi yaprakları
3.2. EĞİTİMCİLER
– 0-18 Yaş Aile Eğitimi Programının uygulanmasında; öğretmen, eğitimci, uzman ve usta öğreticiler;
o 0-3 yaş
o 3-6 yaş
o 7-11 yaş
o 12-18 yaş aile eğitimi kurs programlarını açabilmek için bakanlıkça açılan hizmetiçi
eğitim kapsamında eğitici eğitimi almış olmalıdırlar.
– 3-6 Yaş, 7-11 yaş baba destek programının uygulanmasında öğretmen, eğitimci, uzman ve usta
öğreticiler 3-6 Yaş, 7-11 yaş baba destek programında bakanlıkça açılan hizmetiçi eğitim
kapsamında eğitici eğitimi almış olmalıdırlar.
– 3-6 yaş okuma yazma bilmeyen anne destek eğitim programı uygulanmasında öğretmen, eğitimci,
uzman ve usta öğreticiler 3-6 yaş okuma yazma bilmeyen anne destek eğitim programında
eğitim almış olmalıdırlar.
3.3. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme ve değerlendirme ile katılımcıların eğitim süreci içerisinde kazandıkları bilgi, beceri, tutum
ve davranışlarındaki değişimleri belirleyebiliriz. Her temanın sonunda katılımcıları değerlendirmek
amacıyla doğru-yanlış, soru-cevap, boşluk doldurma veya neler öğrendik ,neler yapacağız gibi soru
çeşitlerini içeren çeşitli yöntemler kullanılarak katılımcılardan öğrenilenleri sözel olarak ifade etmelerini
sağlayan değerlendirme etkinlikleri kullanılır. Ayrıca beceri, tutum ve davranış değişikliklerini tespit etmek
amacıyla gözlem ve görüşme formları kullanılır.
3.4. BELGELENDİRME
Eğitime katılan kursiyerlere sözlü-uygulamalı değerlendirme yapılarak katılımcı belgesi verilir.
3.5. EĞİTİM SÜRESİ
0- 18 yaş aile eğitim kurs programı’nın içerik ve eğitim süreleri tabloda belirtildiği gibi uygulanır

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here