Ana sayfa El Sanatları Teknolojisi İğne Oyası Kursu

İğne Oyası Kursu

554
0
PAYLAŞ

İğne Oyası

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 19 sayılı “Yaygın Eğitim
Kurumları Çerçeve Kurs Programı” Kararı.
3. “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve
Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve
Öğretim Programları” konulu kararı.”
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okur yazar olmak,
2. 14 yaşını tamamlamış olmak.
3. Sağlık durumu kurs programının öğrenimine elverişli olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre:
a. El Sanatları Teknolojisi (El Sanatları ve Nakış )
 alan öğretmeni olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte
olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Dekoratif Ürünler Öğretmenliği, Çiçek, Örgü,
Dokuma Öğretmenliği, Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği, Geleneksel Türk El Sanatları
Öğretmenliği, Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi ve
Nakış Öğretmenliği alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte
mezunları.
3. El Sanatları Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden yüksek öğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. El Sanatları Teknolojisi alanında asgari dördüncü seviyede eğitim almış olanlar,
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
İğne oyası kurs programını tamamlayan bireyin;
1. Ürüne, kullanım alanına ve tekniğe uygun desen tasarımları yapması,
2. Tekniğine uygun iğne oyası yaparak kullanıma hazır hale getirmesi,
3. Tekniğine uygun işlemelerin bakımını yapması ve koruması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu programla, bireylerin çeşitli teknikler kullanarak iğne oyası yapabilmeleri,
kişisel yeteneklerini geliştirmeleri ve ev ekonomisine katkıda bulunabilmelerine
imkân sağlamak amaçlanmaktadır.
2. Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem
ve teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, araştırma,
gösterip yaptırma, uygulama yapma vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
3. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
4. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli alan öğretmenleri ve alan uzmanları
ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
5. İğne oyası kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan
bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi
hedeflenmiştir.
Değerler
Kültürel değerlere sahip çıkma
Yardımlaşma
Çalışkanlık
6. Program yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer yerlerde
uygulanır.
7. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
8. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Kararı ile Kabul edilen
“Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs programını
başarıyla tamamlayanlara 5 (beş) kredi verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 128
ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here