Ana sayfa Bilişim Teknolojileri İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Kursu

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Kursu

614
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de Yayımlanan, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. 14.09.2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 652 sayılı Millî
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
3. 21.5.2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yaygın Eğitim
Kurumları Yönetmeliği,
4. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.
5. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27/09/2005 tarih ve 329 sayılı kararı ile
onaylanan Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi Öğretim Programı
6. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 31.08.2016 Tarih ve 65 sayılı Kararı ile kabul edilen,
Bilgisayar Bilimi Dersi (Kur 1, Kur 2) Öğretim Programı
7. 4/5/2007 tarih, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
8. 01/10/2007 tarih, 26687 Sayılı İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında
yönetmelik
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlkokul mezunu olmak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Temel bilgisayar kullanımı eğitimi aldığını belgelendirmek.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
1. Talim ve Terbiye Kurulunca Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına
göre atanan Bilişim Teknolojileri Meslek Dersleri Öğretmenleri,
2. Talim ve Terbiye Kurulunca Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına
göre atanan Elektronik Bölümü Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenleri,
3. Talim ve Terbiye Kurulunca Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına
göre atanan Elektronik Bölümü Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Öğretmenleri
4. Bilişim Teknolojileri alanında lisans eğitimi alanlar,
5. Bilişim Teknolojileri alanında ön lisans mezunu olanlar,
6. Bilişim Teknolojileri alanında en az IV. seviye bir eğitimi başarıyla tamamlayanlar
görevlendirilir.
PROGRAMIN AMAÇLARI
İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Kursunu tamamlayan bireyin,
1. İnternet Kullanım Sağlayıcıları Hakkında hazırlanan 26687 Sayılı Yönetmelik
kapsamında yükümlülüklerini sıralaması,
2. 5654 Sayılı Bilişim Suçları Kanununda kendisiyle ilgili olan maddeleri açıklaması,
3. Bilişim suçlarının tehlikelerini sıralaması,
4. Bilişim suçlarını işlememesi,
5. Bilişim suçuyla karşılaştıktan sonra yapılması gerekenleri sıralaması,
6. Bilgi hırsızlıklarından korunma yollarını kavraması,
7. İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının uyması gereken kuralları sıralaması,
8. Bilgi güvenliğinin önemini kavraması,
9. Bilgi güvenliğinde sorumluluklarını kavraması,
10. Bilgisayarına şifre vermesi,
11. Şifre verirken dikkat etmesi gereken hususları sıralaması,
12. Sistemini ve verilerini yedeklemesi,
13. Zararlı programlardan korunması,
14. Zararlı yazılımlara karşı bilgisayar programlarını kurması,
15. Zararlı yazılımlara karşı bilgisayara programlarının ayarlarını yapması,
16. Güvenlik duvarı yazılımını kullanması,
17. İnternette güvenli gezme yollarını sıralaması,
18. Http ve Ftp erişimlerinde dikkat etmesi gereken hususları sıralaması,
19. İnternette işlem yaparken dikkat etmesi gereken hususları kavraması,
20. Web tarayıcıları bilinçli kullanması,
21. E-sohbet ve e-forum yazılımlarını kullanırken dikkat edilecek hususları sıralaması,
22. Web sayfası içerik filtreleme yazılımlarını kullanması,
23. E-posta saldırılarını sıralaması,
24. İç ip dağıtımını yapması,
25. İç ip kullanıcı kaydını elektronik ortamda tutması,
26. İp – MAC adreslerini eşleştirmesi,
27. Çocuklar için güvenli internet ayarlarını yapması,
28. ADSL modem internet bağlantı ayarlarını yapması,
29. Kablosuz modem internet bağlantı ayarlarını yapması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu kurs programı, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, internet ve ona bağlı
sistemler aracılığıyla işlenen suçlar ortaya çıkmıştır. Bu suçlar siber suç olarak
adlandırılmıştır. Gerçek hayatta karşılaşılan suçlar internet aracılığıyla da
işlenmektedir. Bu suçlar mevcut hukuk sistemi içerisinde de karşılığı olan suçlardır.
Bu programla ortak internet kullanım alanlarında suça dönük işlemlerin önüne
geçilirken, internetin olumlu yönlerinin hizmete sunulması ve yapılandırılması için
hazırlanmıştır.
2. İnternet salonu ve benzeri umuma açık yerlerde internet toplu kullanım sağlayıcılığı
hizmeti veren, bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zekâ
geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına imkân sağlayan internet toplu kullanım
hizmeti sunan kişilerin yetiştirilmesi hedeflendiği unutulmamalıdır.
3. Bu kurs, teorik ve uygulamalı eğitimlere uygun olan yöntem ve teknikler uygulanır.
4. Kursiyerlerin teorik ve uygulamalı olarak kazanımlara ulaşması hedeflenmiştir.
5. İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla
kursa katılan bireylere aşağıda tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve
geliştirilmesi hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Kurallara Uyma
Sabır
Sorumluluk
Saygı
Hoşgörü
Nezaket
Yardımlaşma
Duyarlık
6. Bu kurs programının uygulanmasında gerekli olduğunda iş piyasasının eğitim
olanaklarından ve nitelikli insan kaynağından yararlanılabilir.
7. İç IP dağıtım logları konusunda İl Emniyet Bilişim Sistemleri Şube Müdürlüğünden
destek alınabilir.
8. Modülün sonunda; sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımlar değerlendirilir.
PROGRAMIN KREDİSİ
Genel kurs programında kredilendirme yapılmamaktadır.
PROGRAMIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 6 ders saati uygulanacak şekilde toplam 21 ders
saatidir. Sürenin konulara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here