Ana sayfa Bilişim Teknolojileri LINUX İşletim Sistemi Yönetimi Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu

LINUX İşletim Sistemi Yönetimi Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu

496
0
PAYLAŞ

LINUX İşletim Sistemi Yönetimi Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de Yayımlanan, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. Program hazırlanırken; Resmî Gazetede yayımlanan Ulusal Meslek Standartları,
Ulusal Yeterlikler ISCED ve FOET sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan
yararlanılmıştır.
• 27.4.2012 tarihli ve 28276 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Bilgisayar
Donanım Elemanı 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı,
• 16.10.2012 tarihli ve 28443 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Bilgi İşlem Destek
Elemanı 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı,
• 16.10.2012 tarihli ve 28443 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sistem İşletmeni
4. Seviye Ulusal Meslek Standardı,
• 16.10.2012 tarihli ve 28443 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Veri Giriş
Elemanı 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı,
• 05.11.2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yazılım Geliştirici
4. Seviye, 5. Seviye ve 6. Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 26.02.2013 tarih ve 28571 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Web ve Çoklu
Ortam Geliştiricisi 4. Seviye ve 5. Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 25.04. 2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• 16.04. 2013 tarihli ve 28620 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Ekranlı Araçlarla
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• ISCED ve FOET sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.09.2005 tarih ve 329 sayılı kararı ile
onaylanan Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi Öğretim Programı.
4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.08.2016 Tarih ve 65 sayılı kararı ile kabul
edilen, Bilgisayar Bilimi Dersi (Kur 1, Kur 2) Öğretim Programı.
5. 23.05.2007 tarihli ve 26530 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 5651 Sayılı İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun.
6. 01.10.2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İnternet Toplu
Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik.
7. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı “Meslekî ve Teknik Eğitim
Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim
Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli
olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.
a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.
EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına göre atanan;…….
• Bilişim Teknolojileri Meslek Dersleri Öğretmenleri,
• Elektronik Bölümü Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenleri,
• Elektronik Bölümü Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Öğretmenleri,
• Gerektiğinde,
o Bilişim Teknolojileri Öğretmenlik mezunları,
o Elektronik Bölümü Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenlik mezunları,
o Elektronik Bölümü Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Öğretmenlik mezunları,
görevlendirilir.
PROGRAMIN AMAÇLARI
LINUX İşletim Sistemi Yönetimi Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,
1. LINUX işletim sistemi grafik arabirimini kullanması,
2. LINUX işletim sistemi konsol yapısını kullanması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. LINUX İşletim Sistemi Yönetimi yazılımsal açıdan açık kaynak kodlu ücretsiz bir işletim
sistemi yöntemidir. İnsanların ticari ya da hobi amacıyla kullandığı açık kaynak kodlu
LINUX İşletim Sistemi aynı zamanda ülkemize katkı sağlama açısından da önemlidir. Bu
kurs programı ile bireylerin bilinçli bir şekilde LINUX İşletim Sistemini yönetebilmesi
amaçlanmaktadır.
2. Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve
teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, araştırma, uygulama
yapma vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
3. LINUX İşletim Sistemi Yönetimi Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programın
uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.
4. Kurs programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanlarıyla iş birliği içinde hazırlanmıştır.
5. LINUX İşletim Sistemi Yönetimi Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Programının amaçları,
içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Ahlak
Duyarlılık
6. Program yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer yerlerde
uygulanır.
7. Uygulamalar mümkünse bilgisayar laboratuvarlarında/sınıflarında veya KİEM
sınıflarında yaptırılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Yaygın eğitim kurumlarında uygulanan kurslarda kredilendirmeler; Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığının 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Kararı ile kabul edilen “Meslekî ve Teknik Eğitimde
Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs programını başarıyla tamamlayanlara 2 (iki) kredi
verilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 56 (elli
altı) ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here