Ana sayfa Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Ayakkabı Üretimi Kursu

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Ayakkabı Üretimi Kursu

622
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE AYAKKABI ÜRETİMİ
PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

ALAN : AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ
MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE
AYAKKABI ÜRETİMİ
MESLEK SEVİYESİ :

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Ayakkabı Üretimi Kursu MESLEK ELEMANI TANIMI
Ayakkabı üretim işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak
yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Ayakkabı Üretimi Kursu GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Ayakkabı Üretimi Kursu İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; ayakkabı üretim
işlemleri yapan işyerleri ve fabrikalarda vb. yerlerde çalışabilirler.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Ayakkabı Üretimi KursuEĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumlarında ve
sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için ayakkabı ve saraciye teknolojisi alanı
donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Ayakkabı Üretimi Kursu EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında ayakkabı ve saraciye teknolojisi alanı eğitim
almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde ayakkabı ve saraciye teknolojisi
alanı sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından
yararlanılabilir.
3. Usta öğretici, bu programla ilgili yeterlikleri almış olmalıdır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Ayakkabı Üretimi Kursu ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Ayakkabı Üretimi Kursu BELGELENDİRME
 Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
 Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
 Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
 Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
 Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Ayakkabı Üretimi Kursu YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Ayakkabı Üretimi Kursu EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Ayakkabı Üretimi Kursu ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Ayakkabı Üretimi Kursu İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, ayakkabı
üretim atölyeleri ve fabrikaları katılımcının çevrede konuyla ilgili olarak iletişim
kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve
kuruluşlar, meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Ayakkabı Üretimi Kursu KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Ayakkabı kesim sürecini planlamasını yapabilecektir.
2. Pres kesiminde kumaş katlama işlemlerinin doğru ve firesiz yapabilecektir.
3. Montaj işlemlerini iş emirleri doğrultusunda yapabilecektir
4. Finisaj işlemlerini, paketleme ve kolileme işlemlerini yapabilecektir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Ayakkabı Üretimi Kursu EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Ayakkabı Üretimi Kursu MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma,
girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve
problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here