Ana sayfa Kağit Üretim Teknolojisi Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kağıt Üretim Otomasyonu Kursu

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kağıt Üretim Otomasyonu Kursu

529
0
PAYLAŞ

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KÂĞIT ÜRETİM OTOMASYONU PROSES ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

ALAN : KÂĞIT ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KÂĞIT
ÜRETİM OTOMASYONU PROSES ELEMANI
MESLEK SEVİYESİ :

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kağıt Üretim Otomasyonu Kursu MESLEK ELEMANI TANIMI
Kâğıt Üretim Otomasyonunda; kâğıt hamuru elde etme, eleme, sıkma,
kurutma, kalınlık ayarlama, bobin kesme, kâğıt makine ekipmanlarını kullanma,
kâğıt kimyasalları hazırlama prosedür işlemlerini sağlık ve güvenlik şartlarına
uygun olarak yapabilen kişidir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kağıt Üretim Otomasyonu KursuGİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kağıt Üretim Otomasyonu KursuİSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler, kâğıt üretim
fabrikalarında ve kâğıt türevleri işlerinde çalışabilirler.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kağıt Üretim Otomasyonu KursuEĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim
verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için kâğıt üretim teknolojisi alanı ve endüstriyel
otomasyon alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar
sağlanmalıdır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kağıt Üretim Otomasyonu KursuEĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında kâğıt üretim teknolojisi ve endüstriyel
otomasyon alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan
öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde kâğıt üretim teknolojisi ve
endüstriyel otomasyon alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek
elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kağıt Üretim Otomasyonu KursuÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin çeşitli ölçme araçları kullanılarak,
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kağıt Üretim Otomasyonu Kursu BELGELENDİRME
Sertifika programlarında, meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
 Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
 Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
 Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
 Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kağıt Üretim Otomasyonu Kursu YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey, gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kağıt Üretim Otomasyonu Kursu EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kağıt Üretim Otomasyonu Kursu ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kağıt Üretim Otomasyonu Kursu İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, ve çevrede
konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama
yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar, meslek elemanları ile iş birliği
yapılarak yönlendirilir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kağıt Üretim Otomasyonu Kursu ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer,
1. Kâğıt üretim proseslerini bilecektir.
2. Prosesler ile ilgili otomasyon süreç adımlarını takip edebilecektir.
3. Otomasyon süreçlerine dair kumanda tekniklerini tanıyacaktır.
4. Kâğıt üretim otomasyonu kontrol kumanda ekipmanlarını tanıyacaktır.
5. Üretim sisteminin gerektirdiği; iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun
çalışabilecektir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kağıt Üretim Otomasyonu Kursu EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kağıt Üretim Otomasyonu Kursu MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma,
girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve
problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here