Ana sayfa İnşaat Teknolojisi Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaya Mekaniği Kursu

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaya Mekaniği Kursu

569
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KAYA MEKANİĞİ İŞLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

ALAN : İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KAYA
MEKANİĞİ İŞLERİ
MESLEK SEVİYESİ :

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaya Mekaniği Kursu MESLEK ELEMANI TANIMI
Numuneleri kontrol ederek teslim alma, uygun yerlere taşıma, deneye
hazırlama, deney standartlarına göre işlem yapma, cihazları kullanma, deney
sonrası ortamı ve cihazları temizleme, arta kalan numuneyi uygun ortamlarda
saklama, kalan malzemeyi bertaraf etme ve diğer kaya mekaniği işlerini
yapabilen bireylerdir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaya Mekaniği KursuGİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaya Mekaniği KursuİSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; kaya mekaniği ile ilgili
işlerde çalışabilirler.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaya Mekaniği KursuEĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında ve
sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için kaya mekaniği işleri donanımları ve
mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaya Mekaniği KursuEĞİTİMCİLER
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin
çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak;
1. İş Sağlığı ve Güvenliği modülü için; geçerli A/B/C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
sertifikası olan eğitimciler görev almalıdır.
2.Programın uygulanmasında sırasıyla; üniversitelerde görevli akademisyenler,
İnşaat teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan
öğretmenlerinden,
3. İnşaat, jeoloji ve maden mühendislerinden ve GAP – Marmaray – büyük
barajlar gibi büyük projelerde deneyimi olan meslek elemanlarından yararlanılır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaya Mekaniği KursuÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaya Mekaniği KursuBELGELENDİRME
Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları
yetiştirmek amaçlanmaktadır.
• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaya Mekaniği KursuYATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaya Mekaniği KursuÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaya Mekaniği KursuİŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve
katılımcının çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem
ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar, meslek elemanları ile iş
birliği yapılarak yönlendirilir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaya Mekaniği KursuÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Kaya mekaniği işlerinde çalışanların karşı karşıya kaldığı riskler hakkında
genel bilgileri kazanacaktır.
2. Kaya mekaniği işlerinde kullanılan karot alma cihazı, karot ve taş kesme
cihazı, karot başı düzeltme cihazı, taş kırma cihazı, taş öğütme cihazı,
basınç presi cihazı, hidrolik basınç cihazı, nokta yük dayanım cihazı,
doğrudan kesme kutusu cihazı, darbeli aşındırma cihazı, yüzeysel
aşındırma cihazı, basınç üniteleri, doğrusal deformasyon ölçer, vakum
pompası, parafin eritme cihazı, elek sarsma cihazı, su banyosu cihazı, etüv,
terazi, kumpas, kronometre, termometre, hidrogram vb. cihazlar hakkında
bilgileri (kullanım, bakımlarını vb.) ve bu cihazları risklerini bilecektir.
3. Kaya Mekaniği İşlerinde, deney numunelerini hazırlama esnasında
kullanılan muhtelif kesici ve parçalayıcı aletlerin kullanımı sırasında
oluşabilecek riskleri bilecektir.
4. Kaya Mekaniği İşlerinde deney numunelerini hazırlama esnasında ve
deney yapılırken kayaç parçalarının sıçrama ve çarpmasına karşı
oluşabilecek riskleri ve alınacak tedbirleri bilecektir.
5. Basınç deneyleri ve nokta yük dayanımı deneyleri yapılırken dikkat edilmesi
gereken hususları tekniğine ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak
yapacaktır.
6. Kaya Mekaniği İşlerinde deney yapılması esnasında kullanılan kimyasal
malzemelerin (epoksi, Na2SO4 vb.) kullanımı, depolanması, saklanması ve
bu durumlarda karşılaşılan riskleri bilecektir.
7. Nükleer kaynaklı cihazlarla çalışırken karşılaşılan riskleri bilecektir.
8. Elektrikli makinaların kullanımı, bakımı, temizliği ile ilgili riskleri bilecektir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaya Mekaniği KursuEĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaya Mekaniği KursuMESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma,
girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve
problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here