Ana sayfa Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Kazı Tahkimat Söküm Kursu

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Kazı Tahkimat Söküm Kursu

676
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE MADEN KAZI TAHKİMAT SÖKÜM İŞLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

ALAN : MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA
MESLEK : KAZI TAHKİMAT SÖKÜM İŞLERİ
MESLEK SEVİYESİ :

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Kazı Tahkimat Söküm Kursu MESLEK ELEMANI TANIMI
Yeraltında açılan boşlukların tahkimatını yapan, mekanizasyon da üretimin
ilerlemesi için gerekli tahkimatları yapan, söküm ve montaj işlerinde nasıl
yapılacağını bilen, ocak içerisinde gerekli olan her alanda yapılması gereken
tahkimat türünü bilen, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen
bireydir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Kazı Tahkimat Söküm Kursu GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
3. Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Kazı Tahkimat Söküm KursuİSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden ve tünel yapımı
gibi yer altı sanayi alanlarında kazı tahkimat söküm işlerinde çalışabilirler.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Kazı Tahkimat Söküm KursuEĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim
verilmektedir.
2.Programın uygulanabilmesi için yer altı mekanize kömür ocağı standart
donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Kazı Tahkimat Söküm KursuEĞİTİMCİLER
1.Programın uygulanmasında yer altı mekanize kömür işletmesi alanında eğitim
almış ve tercihen sektör deneyimi olan öğretmenler görev almalıdır.
2.Programın uygulanmasında gerektiğinde yer altı mekanize kömür işletmesi
alanında sektör deneyimi olan mühendis, teknisyen ve meslek elemanlarından
yararlanılabilir.
3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Kazı Tahkimat Söküm KursuÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Kazı Tahkimat Söküm KursuBELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
 Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
 Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
 Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
 Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
 Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Kazı Tahkimat Söküm KursuYATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Kazı Tahkimat Söküm KursuEĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Kazı Tahkimat Söküm KursuÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Kazı Tahkimat Söküm KursuİŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, maden
firmaları ve katılımcının çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği
araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar,
meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Kazı Tahkimat Söküm KursuÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun malzeme nakliyatı, insan nakliyatı ve
ağırlık kaldırma işlemlerini yapabilir.
2. Koruyucu ekipmanları kullanabilir.
3. Tahkimat ve elemanlarını uygulayabilir.
4. Ayak üretiminde alt taban ve üst taban yolları tahkimatları uygulayabilir.
5. Ayak başı baraj kalıbının yapabilir.
6. Ayağın üretim esnasında ayak içerisinde gerekli durumlarda yapılacak ek
tahkimatı (enjeksiyon, arın tahkimatı,şild üzeri tahkimat vb) hakkında bilgi ve
beriler kazanabilecektir.
7. Ayak sökümü öncesi ayakta yapılan tahkimatları (arın tahkimatı, telleme,
profilleme, kimyasal enjeksiyon vb) hakkında bilgi ve beriler
kazanabilecektir.
8. Ayak söküm ve montajının emniyetli şekilde yapılmasını sağlar.
9. Baca sürülmesi için delme-patlatma işinin emniyetli şekilde tatbikini yapabilir.
10.Baca sürülmesi için kullanılan galeri açma makinelerinin kullanabilir.
11.Kaldırma ekipmanlarını ( vinç, ceraskal, vegaist ) kullanabilir.
12. El aletlerini kullanabilir.
13.Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Kazı Tahkimat Söküm KursuEĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Kazı Tahkimat Söküm KursuMESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma,
girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve
problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here