Ana sayfa Kimya Teknolojisi Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim,Dolum ve Depolama...

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim,Dolum ve Depolama Kursu

609
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE SINAİ VE TIBBİ GAZLAR ÜRETİM, DOLUM VE DEPOLAMA PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

ALAN : KİMYA TEKNOLOJİSİ
MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE SINAİ
VE TIBBİ GAZLAR ÜRETİM, DOLUM VE DEPOLAMA
MESLEK SEVİYESİ :

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim,Dolum ve Depolama Kursu MESLEK ELEMANI TANIMI
Sınai ve Tıbbi gazların kimyasal yapılarını ve üretimi yöntemlerini, kullanım
alanlarını bilen, bu gazların tüplere dolumu ile ilgili proses ve tekniklerini ve
depolama işlerini yapabilen kişidir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim,Dolum ve Depolama KursuGİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık raporuna sahip olmak
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim,Dolum ve Depolama Kursu İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Kimya Teknolojisi alanı
altında medikal ve sanai gazlarda üretim, dolumu, satışı yapan fabrikalarda vb.
işyerlerinde çalışabilirler.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim,Dolum ve Depolama Kursu EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları ve
sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir,
2. Programın uygulanabilmesi için kimya teknolojisi alanında ve tıbbi gaz
üretimi, dolumu ve depolama uygulama standart donanımları ve mesleklerin
gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim,Dolum ve Depolama Kursu EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında kimya teknolojisi alanında eğitim almış ve
tercihen sektör deneyimi olan öğretmenler görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde sektör deneyimi olan mühendis,
kimyager, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim,Dolum ve Depolama Kursu ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin çeşitli ölçme araçları kullanılarak,
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim,Dolum ve Depolama Kursu BELGELENDİRME
Sertifika programlarında, meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
 Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
 Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
 Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
 Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
 Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim,Dolum ve Depolama Kursu YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey, gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim,Dolum ve Depolama Kursu EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim,Dolum ve Depolama Kursu ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim,Dolum ve Depolama Kursu İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, mesleğine
ilişkin firmalar ve katılımcının çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği
araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar,
meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim,Dolum ve Depolama Kursu ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer,
1. Sınai ve tıbbi gazların tanımı, sınai gazların kullanım amaçları ve çeşitleri
2. Sınai ve tıbbi gazları; oksijen, karbondioksit, azot protoksit, asetilen helyum,
argon vb. özellikleri, kullanım alanları ve dolumda dikkat edilecek hususlar
3. Tüplerin üretim ve teknik özellikleri, tüplerde renkler ve yazı ile işaretleme,
sınai ve tıbbi gaz tüplerinin bakımı, periyodik kontrolün amacı, yüksek
basınçlı tüplerin bakımı, tüpler içerisinde gaz olup olmadığının kontrolü, tüp
koruma başlığının ve vananın sökülmesi, tüp boynunda markalamış,
bilgilerin okunması ve tespiti, tüpün fiziksel kontrolü, hidrostatik test, tüpün iç
kısmının kurutulması, çözünmüş gaz (asetilen) tüplerinin bakımını
yapabilecektir.
4. Sınai gaz ve tıbbi gaz tüplerin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken
kurallar, sınai gaz ve tüplerin depolaması, tüplerin işletme içinde nakli ve
kullanımını yapabilecektir.
5. Yanıcı ve yakıcı gazların birlikte kullanılması ile ilgili dikkat edilecek
hususlar; kesme işlemlerinden mikser karışımlı kesme şalomaları, lüle
karışımlı kesme şalomaları, işlemleri yapabilecektir.
6. Alev geri tepmesi, sürekli geri yanma, gaz geri tepmesini önleme araçlarını
kullanabilecektir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim,Dolum ve Depolama Kursu EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim,Dolum ve Depolama Kursu MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma,
girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve
problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here