Ana sayfa Bilişim Teknolojileri Ağ Veritabanı Kursu

Ağ Veritabanı Kursu

708
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

Ağ Veritabanı

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 19.06.1986 tarihli ve 19139 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3308
sayılı Meslek Eğitim Kanunu
2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 19 sayılı
“Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı” Kararı.
4. “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.”
5. 05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal
Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki 13UMS0346-5 referans kodlu
Veritabanı Yönetmeni Seviye 5- Ulusal Meslek Standardı
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Ortaokul mezunu olmak.
2. 13 yaşını tamamlamış olmak.
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek
yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik
Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre
Bilişim Teknolojileri;
a. Alan öğretmeni olarak atananlar;
b. Emekli alan öğretmenleri,
c. Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
2. Bilişim Teknolojileri alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik
Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Bilişim
Teknolojileri alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim
programları/fakülte mezunları,
4. Bilişim Teknolojileri bölümü ile ilgili ön lisans programlarından mezun
olup aşçılık mesleğinde en az 1 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu
belgelendirenler,
PROGRAMIN AMAÇLARI
Ağ veritabanı kurs programını tamamlayan bireyin,
1. İhtiyaca uygun veritabanını tasarlaması,
2. İhtiyaca uygun veritabanını oluşturması,
3. Veri tabanında sorgulama yapması,
4. İşletim sistemine uygun ağ veritabanını kurması,
5. Tablo işlemlerini yapması,
6. Veri bütünlüğünü koruyarak ağ veritabanı yönetimini sağlaması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu kurs programında, ihtiyaca uygun veri tabanı tasarlama ve oluşturma,
veri tabanında gerekli sorgulamaları yapma, veritabanı kurulumunda
uygun işletim sistemi seçme, tablo işlemlerini yapma ve veri bütünlüğünün
korunmasına dikkat ederek veritabanı yönetimini sağlama ile ilgili bilgi ve
becerilere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması,
beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma,
uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun
olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri
ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun
ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim
olanaklarından faydalanılabilir.
6. Ağ veritabanı kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla
kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması
ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Saygı
Kurallara Uyma
Çalışkanlık
Doğruluk ve dürüstlük
Sabır
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Kararı ile Kabul
edilen “Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs
programını başarıyla tamamlayanlara 12 (on iki) kredi verilir.
PROGRAMIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi
toplam 288 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini
belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here