Ana sayfa Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anne ve Çocuk Sağlığı Kursu

Anne ve Çocuk Sağlığı Kursu

531
0
PAYLAŞ

Anne ve Çocuk Sağlığı

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 51 sayılı kararı ile
‘Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik
Programlarının 10 Alan 26 Dalına Ait Çerçeve Öğretim Programları ile 42 Alan
178 Dala Ait Uygulanacak Çerçeve Öğretim Programlarına Dair Açıklamalar
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak
2. 13 yaşını tamamlamış olmak
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına göre atanan, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alan öğretmenleri,
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Talim ve Terbiye Kurulunca
yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmeni olarak atamaya esas lisans
programlarından mezun olanlar
görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Anne ve Çocuk Sağlığı kursunu tamamlayan bireyin;
1. Genital sistem, döllenme ve gebelik dönemine ilişkin temel kavramları
açıklaması,
2. Doğumu tanımlaması ve yeni doğanın özelliklerini sıralaması,
3. Lohusalık ve emziklilik döneminin özelliklerini sıralaması,
4. Çocukta sık görülen şikâyetler ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin bilgi ve becerileri
kazanması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Anne ve Çocuk Sağlığı kursu aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde
uygulanmalıdır:
1. Kurs programı ile bireylere anne ve çocuk sağlığı ile ilgili temel bilgi ve becerileri
kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, hedeflenmiştir.
2. Kurs Programı, Milli Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
3. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında
veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
4. Anne ve Çocuk Sağlığı kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan
bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi
hedeflenmiştir:
Değerler
Sabır
Sorumluluk
Saygı
Hoşgörü
Nezaket
Duyarlılık
5. Programın uygulanmasında buluş, sunuş ve araştırma yoluyla öğretim
yaklaşımlarından uygun olanları ve grupla öğretim yöntem ve teknikleri
uygulanmalıdır.
6. Programın uygulanmasında hayat boyu rehberlik hizmeti sunan eğiticiler,
kursiyerlerin kişisel ve mesleki nedenlerle yeterliliklerinin değişmesi ve
gelişmesine katkıda bulunacak bir rehber niteliğinde olmalıdır.
7. Program süresince kursiyerlere program içeriğinin öğretilmesi için ihtiyaç
duyduğu araç, gereç ve malzemeler temin edilmeli, donanımlar sağlanmalı ve
gerektiğinde bilgisayar destekli öğretim faaliyetlerinden ( slaytlar, akıllı tahtalar
) faydalanılmalıdır.
8. Program süresince bireylerin merak uyandırma ve planlama, araştırma ve
keşfetme, çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama
etkinliklerini gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı
desteklenmelidir.
9. Kurs dışında bireylerin öğrendiklerini pekiştirmek için kendi kendine öğrenme
faaliyetleri yapması teşvik edilmelidir.
10. Program sonunda bireyin Anne ve Çocuk Sağlığı kurs düzeyinin ölçülmesi için
değerlendirme yapılmalıdır.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam
108 ders saatidir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here