Ana sayfa Aile ve Tüketici Bilimleri Atık Lastikler Kursu

Atık Lastikler Kursu

540
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

Atık Lastikler

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. 14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tehlikeli Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği,
4. 25.11.2006 tarihli ve 26357 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Ömrünü
Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
İlkokul mezunu olmak
EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma
Esaslarına göre; atamaya esas alanı “Aile ve Tüketici Hizmetleri” olan öğretmenler,
2. Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilgisi alan öğretmenleri, Çevre Mühendisi olup
öğretmenlik formasyonu belgesine sahip olanlar görevlendirilir.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Atık lastikler kursunu bitiren bireyin,
1. Atık lastiklerin tanımı, özellikleri, insan sağlığı ve çevre kirliği açısından yarattığı
sorunları öğrenerek; mevzuata uygun olarak atık lastikleri toplaması,
2. Atık lastiklerin geri kazanım yöntemlerini öğrenerek; ilgili mevzuata ve tekniğine
uygun olarak, atık lastiklerin geri dönüşümünü sağlaması amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Atık lastikler kurs programı aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde uygulanır.
1. Gelişen bilim ve teknolojinin, her geçen gün insan hayatını kolaylaştıran yeni
araçlarla tanışmayı sağladığı, teknolojik gelişmelerin en belirgin olduğu alanlardan
birisinin de ulaşım araçları olduğu; her geçen gün artan araç üretimi ve satışının,
daha fazla lastik üretilmesine ve satılmasına yol açtığı açıklanır.
1
2. Kullanım ömrünü tamamladıktan sonra “atık” hâline gelen lastiklerin kontrolsüz
biçimde çevreye bırakılmasının; hava, su, toprak kirliliği başta olmak üzere pek çok
çevre sorununa neden olduğu belirtilir.
3. Atık hâlindeyken çevreye zarar veren bu lastiklerin, uygun şartlar sağlandığında %
95 oranında geri kazanılabileceği vurgulanır.
4. Atık lastiklerin uygun koşullarda toplanması, taşınması, depolanması ve geri
dönüşümü ile ilgili gerekli sorumluluk ve bilincin sağlanmasına özen gösterilmelidir.
5. Kurs programında CD, DVD, internet gibi bilişim teknolojilerinden azami ölçüde
yararlanılmalıdır.
6. Atık lastiklerin toplanması, taşınması, depolanması ve geri dönüşümü sürecinde
iş sağlığı ve güvenliği ile hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.
7. Atık lastikler kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan bireylere
aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Kurallara uyma
Sabır
Sorumluluk
Yardımlaşma
Duyarlılık
8. Program sonunda bireyin atık lastikler ile ilgili teorik ve pratik bilgi-becerisi, yazılı
veya sözlü/uygulamalı olarak değerlendirilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde, toplam 24
ders saatidir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here