Ana sayfa Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Çocukta Temel İhtiyaçlar Kursu

Çocukta Temel İhtiyaçlar Kursu

473
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

Çocukta Temel İhtiyaçlar

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 51 sayılı kararı ile
‘Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik
Programlarının 10 Alan 26 Dalına Ait Çerçeve Öğretim Programları ile 42 Alan
178 Dala Ait Uygulanacak Çerçeve Öğretim Programlarına Dair Açıklamalar
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak
2. 13 yaşını tamamlamış olmak
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına göre atanan, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ve alan öğretmenleri
görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Talim ve Terbiye Kurulunca yayımlanan
Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre çocuk gelişimi ve
eğitimi olarak atamaya esas lisans programlarından mezun olanlardan
yararlanılabilir.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Çocuklarda Temel İhtiyaçlar kursunu tamamlayan bireyin;
1. Uygun ortam ve koşullar sağlandığında; gelişim ilkeleri ve bireysel farklılıkları
dikkate alarak gelişimle ilgili temel kavramları açıklaması, gelişim ilke ve
dönemlerini takip edebilmesi,
2. Yaş ve gelişim özelliklerini dikkate alarak çocukların gelişim alanlarını izah
etmesi,
3. Çocukların; yaş ve gelişim özelliklerini dikkate alarak fiziksel, sosyal, psikolojik
olarak temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olması,
4. Yaş gruplarına göre çocuk beslenmesi ilkelerini ve beslenme alışkanlığı
kazandırma yöntem ve tekniklerini sıralaması,
5. Bebek ve çocuklarda kişisel bakım özelliklerini tanımlaması,
6. Çocuklarda sık görülen hastalıkların neler olduğunu, bu hastalıkların sebeplerini
ve belirtilerini sıralaması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Çocuklarda Temel İhtiyaçlar kursu aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde
uygulanmalıdır:
1. Kurs programı ile bireylere, çocuklukta temel ihtiyaçlar ve destek ile ilgili temel
bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir.
2. Kurs Programı, Milli Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve
alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
3. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında
veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
4. Çocuklarda Temel İhtiyaçlar kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa
katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve
geliştirilmesi hedeflenmiştir:
Değerler
Sabır
Sorumluluk
Saygı
Hoşgörü
Nezaket
Duyarlılık
5. Programın uygulanmasında buluş, sunuş ve araştırma yoluyla öğretim
yaklaşımlarından uygun olanları ve grupla öğretim yöntem ve teknikleri
uygulanmalıdır.
6. Programın uygulanmasında hayat boyu rehberlik hizmeti sunan eğiticiler,
kursiyerlerin kişisel ve mesleki nedenlerle yeterliliklerinin değişmesi ve
gelişmesine katkıda bulunacak bir rehber niteliğinde olmalıdır.
7. Program süresince kursiyerlere program içeriğinin öğretilmesi için ihtiyaç
duyduğu araç, gereç ve malzemeler temin edilmeli, donanımlar sağlanmalı ve
gerektiğinde bilgisayar destekli öğretim faaliyetlerinden ( slaytlar, akıllı tahtalar
) faydalanılmalıdır.
8. Program süresince bireylerin merak uyandırma ve planlama, araştırma ve
keşfetme, çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama
etkinliklerini gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı
desteklenmelidir.
9. Kurs dışında bireylerin öğrendiklerini pekiştirmek için kendi kendine öğrenme
faaliyetleri yapması teşvik edilmelidir.
10. Program sonunda bireyin Çocuklarda Temel İhtiyaçlar kurs düzeyinin ölçülmesi
için değerlendirme yapılmalıdır.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde
toplam 80 ders saatidir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here