Ana sayfa Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Erken Çocuklukta Gelişimsel Risk (0-36 Ay) Kurs

Erken Çocuklukta Gelişimsel Risk (0-36 Ay) Kurs

534
0
PAYLAŞ

Erken Çocuklukta Gelişimsel Risk (0-36 Ay)

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 51 sayılı kararı ile
‘Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik
Programlarının 10 Alan 26 Dalına Ait Çerçeve Öğretim Programları ile 42
Alan 178 Dala Ait Uygulanacak Çerçeve Öğretim Programlarına Dair
Açıklamalar
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak
2. 13 yaşını tamamlamış olmak
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına göre atanan, özel eğitim öğretmenleri ve çocuk gelişimi
ve eğitimi alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Talim ve Terbiye Kurulunca
yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre
özel eğitim, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı atamaya esas lisans
programlarından mezun olanlar
görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Erken Çocuklukta (0-36 Ay) Gelişimsel Risk kursunu tamamlayan bireyin Özel
eğitim ve kaynaştırma eğitimini ilkeleri doğrultusunda;
1. 0-36 ay çocuklarına yönelik fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal,
cinsel ve ahlak gelişimlerine uygun etkinlik hazırlaması,
2. Gelişimle ilgili kavramlar, gelişim dönemleri ve gelişime etki eden faktörlerle
ilgili bilgi ve becerileri kazanması,
3. 0-36 ay çocuklarının bilişsel gelişim özellikleri ve bu gelişim alanına yönelik
etkinlik hazırlamaları ile ilgili bilgi ve beceriler kazanması,
4. 0-36 ay çocuklarının dil gelişim özellikleri ve bu gelişim alanına yönelik
etkinlik hazırlamaları ile ilgili bilgi ve beceriler kazanması,
5. 0-36 ay çocuklarının sosyal gelişim özellikleri ve bu gelişim alanına yönelik
etkinlik hazırlamaları ile ilgili bilgi ve beceriler kazanması,
6. 0-36 ay çocuklarının duygusal gelişim özellikleri ve bu gelişim alanına yönelik
etkinlik hazırlamaları ile ilgili bilgi ve beceriler kazanmas,
7. 0-36 ay çocuklarının psikomotor gelişim özellikleri ve bu gelişim alanına
yönelik etkinlik hazırlamaları ile ilgili bilgi ve beceriler kazanması,
8. 0–36 ay çocuğunun öz bakım becerilerini karşılamak için kaynaklardan ve
kaynak kişilerden yararlanmalarının sağlanması ve bağımsız olarak 0-36 ay
çocuğunun öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesine yardımcı olmaya ilişkin
bilgi ve becerileri kazanması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Erken Çocuklukta (0-36 Ay) Gelişimsel Risk kursu aşağıda belirtilen hususlar
çerçevesinde uygulanmalıdır:
1. Kurs programı ile bireylere 0-36 ay gelişimsel risklere yönelik gözlem ve destek
verebilmeye ilişkin temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir.
2. Programın uygulanmasında buluş, sunuş ve araştırma yoluyla öğretim
yaklaşımlarından uygun olanları ve grupla öğretim yöntem ve teknikleri
uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Milli Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında
veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5. Erken Çocuklukta (0-36 Ay) Gelişimsel Risk kurs programının amaçları ve içeriği
yoluyla kursa katılan bireylere aşağıda tabloda verilen değerlerin kazandırılması
ve geliştirilmesi hedeflenmiştir:
Değerler
Sabır
Sorumluluk
Saygı
Hoşgörü
Duyarlık
Nezaket
6. Programın uygulanmasında hayat boyu rehberlik hizmeti sunan eğiticiler,
kursiyerlerin kişisel ve mesleki nedenlerle yeterliliklerinin değişmesi ve gelişmesine
katkıda bulunacak bir rehber niteliğinde olmalıdır.
7. Program süresince kursiyerlere program içeriğinin öğretilmesi için ihtiyaç
duyduğu araç, gereç ve malzemeler temin edilmeli, donanımlar sağlanmalı ve
gerektiğinde bilgisayar destekli öğretim faaliyetlerinden ( slaytlar, akıllı tahtalar )
faydalanılmalıdır.
8. Program süresince bireylerin merak uyandırma ve planlama, araştırma ve
keşfetme, çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama
etkinliklerini gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı
desteklenmelidir.
9. Kurs dışında bireylerin öğrendiklerini pekiştirmek için kendi kendine öğrenme
faaliyetleri yapması teşvik edilmelidir.
10. Program sonunda Erken Çocuklukta (0-36 Ay) Gelişimsel Risk kurs düzeyinin
ölçülmesi için değerlendirme yapılmalıdır.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam
144 ders saatidir

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here