Ana sayfa Aile ve Tüketici Bilimleri İletişim Yöntem ve Teknikleri

İletişim Yöntem ve Teknikleri

641
0
PAYLAŞ

İletişim Yöntem ve Teknikleri

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 02/02/2016 Tarih ve 3 Sayılı kararı ile kabul
edilen ‘’Ortaokul İletişim ve Sunum Becerileri Dersi’’ Öğretim Programı
3. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 02.06.2014Tarih ve 50 sayılı kararı ile kabul
edilen “Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinin Anadolu Meslek ve Anadolu
Teknik Programlarının 52 Alan ve 204 Dalına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri”
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. En az okur-yazar olmak
2. Programın gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
1.Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esasları”na göre atanan tüm öğretmenler,
2.İletişim alanında lisansüstü, lisans ve ön lisans eğitimi almış kişiler,
PROGRAMIN AMAÇLARI
İletişim yöntem ve teknikleri kursunu bitiren bireyin,
1. İletişim Yöntem ve Tekniklerine ait temel bilgi ve becerileri kazanabilmesi
2. Kendini doğru ifade edebilme
3. Kişisel özelliklere göre, davranış biçimi geliştirebilme
4. Etkin iletişim kurması,
5. Beden dili ile iletişim kurması,
6. Sağlıklı iletişim kurması,
7. Grup iletişimi kurması,
8. Örgüt iletişimi kurması,
9. Telefonla iletişim kurmasına ilişkin yeterliklerin kazandırılması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
İletişim Yöntem ve Teknikleri Programı kursiyere; iletişimin temel kavramları,
iletişim türleri, kitle iletişim süreci, sosyal yaşamında iletişim, telefonla etkin
iletişim kurabilmenin yanı sıra etkin, sağlıklı, grup ve örgüt iletişimi, beden dili ve
iletişim engelleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
1. Bu program; duygu, düşünce ve bilgilerin anında ve açıkça akla gelebilecek
her türlü yolla başkalarına aktarılmasıyla sağlanan iletişimin ve kendini ifade
etme yollarının verildiği bir öğrenim materyalidir.
2. Bu program aynı zamanda, örgüt kavramı ve örgüt yapısı, örgüt iletişiminin
önemi, örgütün iletişim engelleri ve çözüm yolları hakkında bilgi kazandıran bir
eğitim programıdır.
3. Bu program ile kişiler, iş ve sosyal yaşamlarında belirli kurallar çerçevesinde
etkili iletişim kurar. Çevreyle ve toplumsal gruplarla sağlıklı ilişkiler geliştirir.
4. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan öğretmenleri
ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
5. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici
yöntem ve teknikler uygulanır.
6. Programın uygulanabilmesi için gerekli materyaller sağlanmalıdır.
7. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında eğitim-öğretime uygun bir ortamda uygulanır.
8. Program sonunda bireyin İletişim yöntem ve teknikleri bilgi ve kazanımları
ölçülerek değerlendirme yapılır.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here