Ana sayfa Bilişim Teknolojileri İnternet ve E Posta Yönetimi Kursu

İnternet ve E Posta Yönetimi Kursu

497
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

İnternet ve E Posta Yönetimi

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu.
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile
kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.
3. 30.11.2007 tarihli ve 26716 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”.
4. 23.05.2007 tarihli ve 26530 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 5651 Sayılı
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun.
1. 5.Talim ve Terbiye Kurulu’nun 27.09.2005 tarih ve 329 sayılı kararı ile kabul
edilen, Ortaöğretim Programı “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Öğretim
Programı”.
2. 6.Talim ve Terbiye Kurulu’nun 05.09.2012 tarih ve 150 sayılı kararı ile kabul
edilen, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi (
5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı.
3. 9.Talim ve Terbiye Kurulu’nun 08/02/2011 tarih ve 10 sayılı “Meslekî ve Teknik
Eğitim Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve
Öğretim Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlkokul mezunu olmak,
2. 13 yaşını tamamlamış olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
1. Programın uygulanmasında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan
Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan Bilişim
Teknolojileri alanı öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Talim ve Terbiye Kurulunca
yayınlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre
Bilişim Teknolojileri alanı öğretmeni olarak atamaya esas lisans
programlarından mezunu olup öğretmenlik formasyon belgesine sahip
olanlardan yararlanılabilir
PROGRAMIN AMAÇLARI
İnternet ve E Posta Yönetimi kurs programını bireyin;
1. İnternet servis sağlayıcısı ayarlarını yapması,
2. İnternet servis sağlayıcısı ile internet bağlantısını yapması,
3. E-posta işlemlerini yapması,
4. E-posta yönetim yazılımlarını kullanması,
5. İnternet ortamı için güvenlik ayarlarını yapması,
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1) Bilişim teknolojileri sektörü sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Günümüz
şartlarında bilişim teknolojilerinden uzak kalmak mümkün değildir. Günlük
hayatta ve iş yaşantısında internet ve e-posta çok yoğun olarak
kullanılmaktadır. Bütün bu koşullar ve bireyin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak kurs programı hazırlanmıştır. Bu kurs programı ile bireyin
internet ve E-posta ayarlarını yaparak etkin şekilde kullanması hedeflenmiştir.
2) Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli alan öğretmenleri ve alan
uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
3) Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici
yöntem ve teknikler uygulanır.
4) Konuların öğretimi sürecinde programla ilgili eğitim materyallerinin güncel
sürümlerinin kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir.
5) Program yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer
yerlerde uygulanır.
6) Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
7) İnternet ve E Posta Yönetimi kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa
katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve bu yolla
bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Kurallara uyma
Sabır
Sorumluluk
Nezaket
Yardımlaşma
Duyarlılık
PROGRAMIN KREDİSİ
Genel kurs programlarında kredilendirilme yapılmamaktadır.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam 16
ders saatidir. Sürelerin konulara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here