Ana sayfa Aile ve Tüketici Bilimleri Metal Ambalaj

Metal Ambalaj

1172
0
PAYLAŞ

Metal Ambalaj

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 50 sayılı Kararı ile kabul
edilen, Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı (Çevre
Hizmetleri, Tüketici Hizmetleri, Sosyal Destek Hizmetleri, Ev ve Kurum Hizmetleri
Dalları) Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programı,
4. 24.08.2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
5. 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Atık Yönetmeliği
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını doldurmuş olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
1. Talim ve Terbiye Kurulunca yeniden düzenlenen Öğretmenlik Alanları, Atama
ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan; Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı
öğretmenleri,
2. Fakültelerin Aile ve Tüketici Hizmetleri bölümünden mezun olup, öğretmenlik
formasyonu belgesine sahip olanlar,
görevlendirilir.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Metal Ambalaj kursunu tamamlayan bireyin,
1. Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların
üretimini sağlaması,
1
2. Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının
tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek
miktarının azaltılması,
3. Bireyin uygun ortam ve koşullar sağlandığında; metal ambalajın üretilme
sürecini uluslararası çevre sözleşmeleri dâhil olmak üzere ulusal yasalar ve ilgili
hükümleri doğrultusunda üretmesi
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve
alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici
yöntem ve teknikler uygulanır.
3. Programın uygulanabilmesi için gerekli materyaller sağlanmalıdır. Kaynak
olarak, bireysel eğitim materyallerinden yararlanılabilir.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında
veya kurumların açtığı eğitim-öğretime uygun bir ortamda uygulanır.
5. Program sonunda bireyin doğru ve güvenli bir şekilde müdahale yapıp
yapamadığı ölçülerek değerlendirme yapılır.
6. Metal Ambalaj kursuna katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Çevreyi koruma
Yeşili koruma
Ekolojik sorunları bilme
Çevreye saygılı olma
Yardımlaşma
Sabırlı olma
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam
24 ders saatidir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here