Ana sayfa Bilişim Teknolojileri Ofis Programları Kullanımı Kursu

Ofis Programları Kullanımı Kursu

478
0
PAYLAŞ

Ofis Programları Kullanımı

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 14.06.1973 tarihli ve 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu.
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.09.2005 tarih ve 329 sayılı kararı ile
onaylanan Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi Öğretim Programı.
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.08.2016 Tarih ve 65 Sayılı Kararı ile kabul
edilen, Bilgisayar Bilimi Dersi (Kur 1, Kur 2) Öğretim Programı.
4. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı “Mesleki ve Teknik Eğitim
Okul ve Kurumlarının 50 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim
Programlarında Değişiklik Yapılması” konulu kararı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okur yazar olmak.
2. 12 yaşını tamamlamış olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına göre atanan;
– Bilişim Teknolojileri Meslek Dersleri Öğretmenleri,
– Elektronik Bölümü Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenleri,
– Elektronik Bölümü Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Öğretmenleri,
2. Bilişim Teknolojileri alanında lisans eğitimi alanlar,
3. Bilişim Teknolojileri alanında ön lisans mezunu olanlar,
4. Bilişim Teknolojileri alanında en az IV. seviye bir eğitimi başarıyla tamamlayanlar,
5. Bilişim Teknolojileri alanında yüksek lisans/doktora yapmış olanlar
görevlendirilir.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Ofis Programları Kullanımı kursunu tamamlayan bireyin;
1. İstenilen biçim ve düzende metin belgesi oluşturması,
2. Belgedeki metne istenilen biçim ve düzeni uygulaması,
3. Belge içindeki metin diline uygun yazım denetimini yapması,
4. İstenilen satır/ sütun sayısınca tabloyu belgeye ekleyerek biçimlendirmesi,
5. İstenilen işe uygun nesneyi belgeye eklemesi,
6. İstenilen biçim ve düzende elektronik tablo oluşturması,
7. İstenilen hesaplama işlemini gerekli hücreler üzerinde formülleri kullanarak
yapması,
8. Amaca uygun grafik türünü seçerek grafik oluşturması,
9. İstenilen formatta belgenin çıktısını alması,
10. İstenilen işe uygun, içerik ve görselliğin bütünlük sağladığı sunular hazırlaması,
11. Görsel içeriği zengin dinamik sunular hazırlaması,
12. Fotoğrafları kullanarak gösteri dosyası oluşturması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan öğretmenleri ve
alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
2. Kursun içeriğine göre konular, teorik ve uygulamalı olarak uygun olan yöntem ve
teknikler uygulanarak işlenir.
3. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem
ve teknikler uygulanır.
4. Ofis Programları Kullanımı Kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa
katılan bireylere aşağıda tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi
hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Kurallara Uyma
Sabır
Sorumluluk
Saygı
Hoşgörü
Nezaket
Yardımlaşma
Duyarlık
5. Kursun sonunda; sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
amaçlar değerlendirilir.
6. Uygulama yaptırılırken her bireye bir bilgisayar sağlanır.
7. Uygulamalar mümkünse bilgisayar laboratuvarlarında/sınıflarında veya KİEM
sınıflarında yaptırılır.
8. Program, yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer
yerlerde uygulanır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Genel kurs programlarında kredilendirilme yapılmamaktadır.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 6 ders saati uygulanacak şekilde toplam 72
ders saatidir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here