Ana sayfa Tekstil Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Düz Örme Kursu

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Düz Örme Kursu

491
0
PAYLAŞ

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ENDÜSTRİYEL DÜZ ÖRME PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

ALAN : TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE
ENDÜSTRİYEL DÜZ ÖRME
MESLEK SEVİYESİ :
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Düz Örme Kursu MESLEK ELEMANI TANIMI
Endüstriyel Düz Örme işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun
olarak yapabilen kişidir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Düz Örme KursuGİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Düz Örme KursuİSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; başta Tekstil
teknolojisi olmak üzere birçok sanayi alanında endüstriyel düz örme işlerinde
çalışabilirler.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Düz Örme KursuEĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında ve
sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için Tekstil Teknolojisi alanı standart
donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Düz Örme KursuEĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Tekstil Teknolojisi eğitim almış ve tercihen
sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Tekstil Teknolojisi alanında sektör
deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Düz Örme KursuÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Düz Örme KursuBELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
 Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
 Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
 Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
 Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Düz Örme KursuYATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Düz Örme KursuEĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Düz Örme KursuÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Düz Örme KursuİŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, ve çevrede
konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama
yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar, meslek elemanları ile iş birliği
yapılarak yönlendirilir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Düz Örme KursuKURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak kursiyer;
1. Temel tekstil uygulamaları yapabilecektir.
2. Örme makinelerinde üretim yapabilecektir
3. İş planı ve organizasyonu yapabilecektir
4. Düz Örme kumaşlarda analiz ve değerlendirme yapabilecektir
5. Örme kumaş analizi yapabilecektir
6. Örme üretim hesapları yapabilecektir
7. Örmede kalite kontrol yapabilecektir
8. Düz örme giysi kalıbı hazırlayabilecektir
9. Düz örme ürün dikebilecektir
10.Örme giyim aksesuarları yapabilecektir
11.Model araştırmaları yapabilecektir
12.Örme giysi teknik çizimleri yapabilecektir
13. Depolama yapabilecektir
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Düz Örme KursuEĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Düz Örme KursuMESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma,
girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve
problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07