Ana sayfa Kimya Teknolojisi Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü Kursu

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü Kursu

502
0
PAYLAŞ

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE İÇME SUYU ARITMA VE TESİS OPERATÖRLÜĞÜ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

ALAN : KİMYA TEKNOLOJİSİ
MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE İÇME
SUYU ARITMA VE TESİS OPERATÖRLÜĞÜ
MESLEK SEVİYESİ :

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü Kursu MESLEK ELEMANI TANIMI
İçme suyu arıtma, demineralize ve yumuşak su üretim işlerini iş sağlığı
ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen kişidir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü Kursu GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü Kursu İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler;
İçme suyu arıtma, demineralize su ve yumuşak su üretim işleri yapan
fabrikalarda vb. işyerlerinde çalışabilirler
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumlarında ve
sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için kimya teknolojisi alanı standart donanımları
ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü Kursu EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında kimya, makine, elektrik ve çevre teknolojisi
alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri
görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde kimya, makine, elektrik ve çevre
teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek
elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici, bu programla ilgili yeterlikleri almış olmalıdır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü Kursu ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü Kursu BELGELENDİRME
 Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
 Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
 Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
 Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
 Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü Kursu YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü Kursu EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü Kursu ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü Kursu İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve
katılımcının çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem
ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar, meslek elemanları ile iş
birliği yapılarak yönlendirilir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü Kursu KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Ham sudan içme suyu üretimi yapabilecektir.
2. Demineralize su üretimi yapabilecektir.
3. Yumuşak su üretimi yapabilecektir.
4. İçme su arıtma tesisi mekanik, elektrik ve otomasyon ekipmanları periyodik
bakım takviminin oluşturulması, uygulanması, arıza oluşma nedenleri ve
onarımlarının standartlara (TSE ve ISO normları) uygun şekilde yapılması.
5. Su üretim işlemlerini kontrol için laboratuvar çalışmalarını yapabilecektir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü Kursu EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü Kursu MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma,
girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve
problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07