Ana sayfa Elektrik ve Enerji Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA Bakımcı Kursu

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA Bakımcı Kursu

580
0
PAYLAŞ

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TERMİK SANTRAL BGKA(BACA
GAZI KÜKÜRT ARITMA) BAKIMCI
PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

ALAN : ELEKTRİK VE ENERJİ
MESLEK : TERMİK SANTRAL BGKA BAKIMCI
MESLEK SEVİYESİ :

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA Bakımcı Kursu MESLEK ELEMANI TANIMI
Baca gazı kükürt arıtma tesisi bölümlerinin arızasız ve düzenli çalışması
için tüm ekipmanların mekanik kontrol ve bakımlarını, tesis için gerekli mekanik
bakım onarımlarım işleri ile ilgili iş tanımları ve teknik gerekliliklere, iş sağlığı ve
güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA Bakımcı Kursu GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA Bakımcı Kursu İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; termik santrallerde
baca gazı kükürt arıtma tesisi bölümleri bakımında çalışabilirler.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA Bakımcı Kursu EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında ve
sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için elektrik üretim tesisi standart donanımları
ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA Bakımcı Kursu EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında elektrik üretimi alanında eğitim almış ve
tercihen sektör deneyimi olan öğretmenler görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde elektrik üretimi alanında sektör
deneyimi olan mühendis, teknisyen ve meslek elemanlarından
yararlanılabilir.
3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA Bakımcı Kursu ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA Bakımcı Kursu BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
 Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
 Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
 Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
 Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
 Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA Bakımcı Kursu YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA Bakımcı Kursu EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA Bakımcı Kursu ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA Bakımcı Kursu İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri,termik
santraller ve katılımcının çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği
araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar,
meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA Bakımcı Kursu ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Termik Santraldeki proses çevrimi ve bu çevrim içinde yer alan baca gazı
kükürt arıtma tesisi hakkında bilgi ve beriler kazanabilecektir.
2. Baca gazı kükürt arıtma tesisi ekipmanlarının periyodik bakımlarının
yapılması, revizyona alınması, revizyonda yapılması gerekenler hakkında
bilgi ve beriler kazanabilecektir.
3. Taşlama, sac, metal doğrama, ısıl işlem işlerini yapabilir.
4. Freze tezgahlarında çalışabilir.
5. Planlama ve ambarın kullandığı iş emri sistemini bilir ve gerekli kayıtları
tutabilir.
6. Motor ve şanzımanlarda kullanılan yağ tiplerini bilir, değişimlerini yapabilir.
7. Rulman tiplerini bilir, bakımlarını yapabilir.
8. Kaldırma ekipmanlarını ( vinç, caraskal, trifor, kriko ) kullanabilir.
9. El aletlerini kullanabilir.
10.Redüktör bakımlarını yapabilir.
11.kaynak uygulamaları yapabilir.
12.Sızdırmazlık elemanlarının montaj ve demontajını yapabilir.
13.Termik Santral üretim üniteleri ile ilgili kalite ve İSG yönetim sistemleri
hakkında bilgi ve beriler kazanabilecektir.
14.Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA Bakımcı Kursu EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA Bakımcı Kursu MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma,
girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve
problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here