Ana sayfa Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı Kursu

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı Kursu

520
0
PAYLAŞ

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

ALAN : MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA
MESLEK : YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI
MESLEK SEVİYESİ :
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı Kursu MESLEK ELEMANI TANIMI
Yeraltında, sağlık ve güvenlik şartlarına bağlı olarak monoray-kulikar
nakliyat sistemleri ve havalı monorayların bakımını yapabilen, gerektiği
durumlarda monoray- kulikar operatörlüğü yapabilen bireydir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı KursuGİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
3. Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı KursuİSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden sanayi
alanlarında yer altı nakliyat bakımcı olarak çalışabilirler.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı KursuEĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim
verilmektedir.
2.Programın uygulanabilmesi için yer altı mekanize kömür işletmesi standart
donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı KursuEĞİTİMCİLER
1.Programın uygulanmasında yer altı mekanize kömür üretimi alanında eğitim
almış ve tercihen sektör deneyimi olan öğretmenler görev almalıdır.
2.Programın uygulanmasında gerektiğinde yer altı mekanize kömür üretimi
alanında sektör deneyimi olan mühendis, teknisyen ve meslek elemanlarından
yararlanılabilir.
3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı KursuÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı KursuBELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
 Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
 Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
 Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
 Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
 Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı KursuYATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı KursuEĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı KursuÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı KursuİŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, maden
firmaları ve katılımcının çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği
araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar,
meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı KursuÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun yeraltında malzeme nakliyatı ve ağırlık
kaldırma konuları hakkında bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Yer altı kişisel koruyucu malzemeleri kullanabilir.
3. Yer altı nakliyat sistemlerinde kullanılan monoray ve kulikar üniteleri
hakkında bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
4. Yeraltında nakliyat hatlarında kullanılan raylar ve makaralar hakkında bilgi
ve becerileri kazanabilecektir.
5. Tamirat ve parça değişimi öncesi alınacak güvenlik önlemleri hakkında bilgi
ve becerileri kazanabilecektir.
6. Gerektiği durumlarda kulikar ve monoray kullanabilir.
7. Monoray ve kulikar ünitesi montaj, demontajını yapabilir. Nakliyat sisteminin
devreye alınması için gerekli işlemleri yapabilir.
8. Nakliyat sistemlerinin bakımını ve arızalarının giderilmesini sağlayabilir.
9. Kaldırma ekipmanlarını ( vinç, ceraskal, vegaist ) kullanabilir.
10. El aletlerini kullanabilir.
11.Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı KursuEĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı KursuMESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma,
girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve
problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07