Ana sayfa Aile ve Tüketici Bilimleri Atık Piller/Aküler Kursu

Atık Piller/Aküler Kursu

747
0
PAYLAŞ

Atık Piller/Aküler Kursu

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. 31.08.2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Atık Pil ve
Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlkokul mezunu olmak,
EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yeniden düzenlenen Öğretmenlik
Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre; atamaya esas alanı “Aile ve
Tüketici Hizmetleri” olan öğretmenler,
2. Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilgisi alan öğretmenleri veya Çevre Mühendisi olup
öğretmenlik formasyonu belgesine sahip olanlar,
görevlendirilir.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Atık Piller/Aküler kursunu bitiren bireyin,
1. Atık pillerin tanımı, özellikleri, toplanması, taşınması, depolanması bertaraf
edilmesi usullerini ve bu konuda yükümlülüğü olan kurum ve kuruluşları
öğrenerek; mevzuata ve tekniğine uygun olarak atık pilleri toplaması,
2. Atık akülerin tanımı, özellikleri, toplanması, taşınması, depolanması bertaraf
edilmesi usullerini ve bu konuda yükümlülüğü olan kurum ve kuruluşları
öğrenerek; ilgili mevzuata ve tekniğine uygun olarak atık aküleri toplaması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Atık Piller/Aküler kurs programı aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde
uygulanır.
1. Gelişen bilim ve teknolojinin, her geçen gün hayatımıza yeni ürünler sunarak
yaşam kalitemizi yükselttiği, cep telefonundan saate, oyuncaklardan kumanda
aletlerine, diz üstü bilgisayarlardan otomobile kadar birçok cihazın pil ile
çalıştırıldığı açıklanır.
2. Akülerin de piller gibi pek çok alet ve makineyi çalıştırarak hayatımıza kolaylık
sağladığı belirtilir.
3. Kullanım açısından hayatımıza birçok fayda sağlayan pil ve akülerin, içerdikleri
kimyasal maddeler nedeniyle gelişigüzel çöpe veya çevreye atılması hâlinde
hava, su ve toprak kirliliğine, ekolojik dengenin bozulmasına ve çeşitli hastalıklara
yol açabileceği vurgulanır.
4. Atık pil ve akülerin, uygun koşullarda toplandığı zaman geri kazanımı mümkün
olduğu, yeniden işlenerek içerdikleri pek çok maddenin, yeni ürünlerde ham
madde olarak kullanıldığı açıklanır.
5. Atık Pil ve Akülerin uygun koşullarda toplanması, taşınması, depolanması ve
bertaraf edilmesi ile ilgili gerekli sorumluluk ve bilincin sağlanmasına özen
gösterilmelidir.
6. Kurs programında CD, DVD, internet gibi bilişim teknolojilerinden azami ölçüde
yararlanılmalıdır.
7. Atık Pil ve Akülerin toplanması, taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi
sürecinde iş sağlığı ve güvenliği ile hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.
8. Atık Piller/Aküler kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan
bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve bu yolla
bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Kurallara uyma
Sabır
Sorumluluk
Yardımlaşma
Duyarlılık
9. Program sonunda bireyin atık piller ile ilgili teorik ve pratik bilgi becerisi, yazılı
veya sözlü/uygulamalı olarak değerlendirme yapılır.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde, toplam 24
ders saatidir.
Sürelerin konulara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here