Ana sayfa Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Eğitimde Oyun Etkinlikleri Kursu

Eğitimde Oyun Etkinlikleri Kursu

542
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

Eğitimde Oyun Etkinlikleri

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 02/06/2014 tarih ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen,
“Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik
Programı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Çerçeve Öğretim Programı”.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okur yazar olmak.
2. Eğitimde Oyun Etkinlikleri kursunun amaçlarını yerine getirebilecek bedensel
ve zihinsel özelliklere sahip olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
1. Programın uygulanmasında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik
Alanları, Atama ve Ders Okutma esaslarına göre atamaya esas alanı Çocuk
Gelişimi ve Eğitimi olan öğretmenler görev almalıdır.
2. Gerektiğinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında eğitim almış sektör deneyimi
olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Eğitimde Oyun Etkinlikleri kurs programını bitiren birey,
1. Çocukla iletişimde dikkat etmesi gereken bazı hususlar hakkında bilgi sahibi
olması,
2. Oyunun önemini kavraması,
3. Oyun çeşitlerini ve özelliklerini kavrayarak, uygun oyunları seçmesi,
4. Çocuğun yaşına uygun oyun etkinlikleri planlaması,
5. Oyun için uygun ortamı hazırlaması,
6. Oyun içerisinde kullanılacak oyun araç-gereçlerini seçmesi,
7. Çocuğun yaşına uygun oyun etkinliklerini uygulaması,
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Çocukların evrensel dili oyundur. Çocuklar oyun aracılığıyla kendilerini ve
dünyayı keşfetmeyi öğrenirler. Oyun çocuğun birçok yaşamsal deneyimleri
kazanabildiği etkin bir öğrenme aracıdır. Sadece fiziksel dünyayı algılamada
değil, mantıksal bilginin oluşmasında da doğal bir kaynaktır. Birey seçeceği
ve uygulayacağı oyun yöntem ve teknikleri konusunda yeterli bilgi ve
beceriye sahip olursa, çocuklar için önemli ve etkili öğrenme fırsatı
yaratarak gelişimlerine katkı sağlar. Bu nedenle uygun yöntem ve teknikler
tüm bu gereklilikler ve bireylerin ilgi / ihtiyaçları da göz önünde
bulundurularak Eğitimde Oyun Etkinlikleri kurs programı hazırlanmıştır.
Program ile bireyin, oyunun çocuk için öneminin farkında olarak çocuklara
çeşitli oyun etkinlikleri yaptırabilmesi amaçlanmaktadır.
2. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli alan öğretmenleri ve alan
uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
3. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici
yöntem ve teknikler uygulanır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında uygulanır. Kurs programının amaçlarını yerine getirmek için
gerekli donanımlar ve ekipmanlar sağlanır, uygulamalar uygun ve yeterli bir
ortamda yapılır.
5. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde
toplam 80 ders saatidir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here