Ana sayfa Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ergenlik Döneminde Beslenme Kursu

Ergenlik Döneminde Beslenme Kursu

485
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

Ergenlik Döneminde Beslenme

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 51 sayılı kararı ile
‘Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik
Programlarının 10 Alan 26 Dalına Ait Çerçeve Öğretim Programları ile 42
Alan 178 Dala Ait Uygulanacak Çerçeve Öğretim Programlarına Dair
Açıklamalar
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak
2. 13 yaşını tamamlamış olmak
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına göre atanan, Besin Teknolojisi, Aile Ekonomisi ve
Beslenme, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmenleri
görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Talim ve Terbiye Kurulunca
yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre
Besin Teknolojisi, Aile Ekonomisi ve Beslenme, Beslenme ve Diyetetik,
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmeni olarak atamaya esas lisans
programlarından mezun olanlardan yararlanılabilir.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Ergenlik Dönemi Beslenmesi kursunu tamamlayan bireyin; uygun ortam ve
koşullar sağlandığında; sağlık, temizlik ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak ve
ergenlik çağında beslenme ilkelerine uygun olarak beslenme ihtiyacının
karşılanması ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Ergenlik Döneminde Beslenme kursu aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde
uygulanmalıdır:
1. Bu kurs programı ile bireylere ergenlik dönemi beslenmesi ile ilgili temel bilgi ve
becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir.
2. Kurs Programı, Milli Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
3. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında
veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
4. Ergenlik Döneminde Beslenme kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa
katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve
geliştirilmesi hedeflenmiştir:
Değerler
Sabır
Sorumluluk
Saygı
Hoşgörü
Nezaket
Duyarlılık
5. Programın uygulanmasında buluş, sunuş ve araştırma yoluyla öğretim
yaklaşımlarından uygun olanları ve grupla öğretim yöntem ve teknikleri
uygulanmalıdır.
6. Programın uygulanmasında hayat boyu rehberlik hizmeti sunan eğiticiler,
kursiyerlerin kişisel ve mesleki nedenlerle yeterliliklerinin değişmesi ve
gelişmesine katkıda bulunacak bir rehber niteliğinde olmalıdır.
7. Program süresince kursiyerlere program içeriğinin öğretilmesi için ihtiyaç
duyduğu araç, gereç ve malzemeler temin edilmeli, donanımlar sağlanmalı ve
gerektiğinde bilgisayar destekli öğretim faaliyetlerinden ( slaytlar, akıllı tahtalar
) faydalanılmalıdır.
8. Program süresince bireylerin merak uyandırma ve planlama, araştırma ve
keşfetme, çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama
etkinliklerini gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı
desteklenmelidir.
9. Kurs dışında bireylerin öğrendiklerini pekiştirmek için kendi kendine öğrenme
faaliyetleri yapması teşvik edilmelidir.
10. Program sonunda bireyin Ergenlik Döneminde Beslenme kurs düzeyinin ölçülmesi
için değerlendirme yapılmalıdır.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde
toplam 16 ders saatidir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here