Ana sayfa Bilişim Teknolojileri Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlama Kursu

Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlama Kursu

625
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlama

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 19.06.1986 tarihli ve 19139 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3308
sayılı Meslek Eğitim Kanunu
2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 19 sayılı
“Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı” Kararı.
4. “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.”
5. 26.02.2013 tarih ve 28571 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki 13UMS0288-4 referans
kodlu Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi Seviye 4- Ulusal Meslek Standardı
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Ortaokul mezunu olmak.
2. 13 yaşını tamamlamış olmak.
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek
yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik
Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre
Bilişim Teknolojileri;
a. Alan öğretmeni olarak atananlar;
b. Emekli alan öğretmenleri,
c. Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
2. Bilişim Teknolojileri alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik
Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Bilişim
Teknolojileri alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim
programları/fakülte mezunları,
4. Bilişim Teknolojileri ile ilgili ön lisans programlarından mezun olup aşçılık
mesleğinde en az 1 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu
belgelendirenler,
PROGRAMIN AMAÇLARI
Grafik ve animasyon tabanlı web sayfası hazırlama kurs programını
tamamlayan bireyin,
1. Proje ihtiyaçlarını belirleyerek web sitesi tasarım ilkelerine göre site
taslağını oluşturması,
2. HTML kodları ile basit web işlemlerini yapması,
3. Web sayfaları için resimler hazırlaması,
4. Web sayfaları için animasyonlar hazırlaması,
5. Stil Şablonlarını (CSS) kullanması,
6. Web projesi için web tasarım editöründe temel düzenlemeleri yapması,
7. Web tasarım editörü ile nesne işlemlerini yaparak, site yönetimini
gerçekleştirmesi
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu kurs programında, HTML ile basit web işlemleri, görüntü düzenleme,
animasyon hazırlama, stil şablonlarını ve web tasarım editörünü kullanma
ile ilgili bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması,
beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma,
uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun
olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri
ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun
ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim
olanaklarından faydalanılabilir.
6. Grafik ve animasyon tabanlı web sayfası hazırlama kurs programının
amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki
tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Kurallara Uyma
Yardımlaşma
Sorumluluk
Çalışkanlık
Doğruluk ve dürüstlük
Sabır
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Kararı ile Kabul
edilen “Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs
programını başarıyla tamamlayanlara 12 (on iki) kredi verilir.
PROGRAMIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi
toplam 288 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini
belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here