Ana sayfa Makine Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC)Operatörü Kursu

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC)Operatörü Kursu

585
0
PAYLAŞ

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE BİLGİSAYARLI MAKİNE (CNC) OPERATÖRÜ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

ALAN : MAKİNE TEKNOLOJİSİ
MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE
BİLGİSAYARLI MAKİNE (CNC) OPERATÖRÜ
MESLEK SEVİYESİ :
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC)Operatörü Kursu MESLEK ELEMANI TANIMI
Tekniğine uygun iş makinesi resmi çizebilen, iş resmini CNC torna ve
freze tezgahlarının tanıyabileceği formata çevirebilen, bakım ve onarımlarını,
montaj ve demontajını, iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak
yapabilen bireydir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC)Operatörü Kursu GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli çalışabilir raporuna sahip olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC)Operatörü KursuİSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; bilgisayarlı makine
imalatının (CNC) bulunduğu başta metal olmak üzere bir çok sanayi alanında
bilgisayarlı makine imalatı bölümünde çalışabilirler.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC)Operatörü KursuEĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumlarında ve
sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için bilgisayarlı makine imalatı (CNC) standart
donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC)Operatörü KursuEĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında makine teknolojisi alanında eğitim almış ve
tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde makine teknolojisi alanında sektör
deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici, bu programla ilgili yeterlikleri almış olmalıdır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC)Operatörü KursuBELGELENDİRME
 Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
 Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
 Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
 Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
 Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC)Operatörü KursuYATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC)Operatörü KursuEĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC)Operatörü KursuÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC)Operatörü KursuİŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, makine
teknolojisi alanında faaliyet gösteren fabrikalar ve katılımcının çevrede konuyla
ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her
türlü kurum ve kuruluşlar, meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC)Operatörü KursuÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Teknik resim temel bilgilerini kullanabilir.
2. Bilgisayarlı makine imalatı ile ilgili ölçü aletlerini kullanabilir.
3. CNC makinelerinin mekanik özelliklerini (Torna-Freze) bilir.
4. CNC makine genel tuşlarını kullanabilir.
5. ISO dili ile program yapabilir.
6. CNC makinelerinde iş güvenliği kurallarını uygulayabilir.
7. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC)Operatörü KursuEĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC)Operatörü KursuMESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma,
girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve
problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07