Ana sayfa Kimya Teknolojisi Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitki Koruma Ve Bitki Besleme Ürünlerde Formülasyon...

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitki Koruma Ve Bitki Besleme Ürünlerde Formülasyon Ve Paketleme Kursu

562
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE BİTKİ KORUMA VE BİTKİ BESLEME ÜRÜNLERDE FORMÜLASYON VE PAKETLEME PROGRAMINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

ALAN : KİMYA TEKNOLOJİSİ
MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE BİTKİ
KORUMA VE BİTKİ BESLEME ÜRÜNLERDE
FORMÜLASYON VE PAKETLEME
MESLEK SEVİYESİ:

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitki Koruma Ve Bitki Besleme Ürünlerde Formülasyon Ve Paketleme Kursu MESLEK ELEMANI TANIMI
Sıvı, toz, granül, süspansiyon konsantre, emülsiyon konsantre bitki koruma
ve bitki besleme ürünlerinin formüle edilmesi, kontrolü ve ambalajlanması
işlemlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitki Koruma Ve Bitki Besleme Ürünlerde Formülasyon Ve Paketleme KursuGİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
3. “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir” sağlık raporuna sahip olmak

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitki Koruma Ve Bitki Besleme Ürünlerde Formülasyon Ve Paketleme Kursu İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler;
1. Bitki koruma ve bitki besleme ürünlerin formülasyon ve paketleme yapan
fabrikalarda vb. iş yerlerinde çalışabilirler.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitki Koruma Ve Bitki Besleme Ürünlerde Formülasyon Ve Paketleme Kursu EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim
verilmektedir.
2.Programın uygulanabilmesi için kimya teknolojisi alanında bitki koruma ve
bitki besleme ürünleri formülasyon, uygulama standart donanımları ve
mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitki Koruma Ve Bitki Besleme Ürünlerde Formülasyon Ve Paketleme Kursu EĞİTİMCİLER
1.Programın uygulanmasında kimya teknolojisi alanında eğitim almış ve
tercihen sektör deneyimi olan öğretmenler görev almalıdır.
2.Programın uygulanmasında gerektiğinde bu alanda sektör deneyimi olan
mühendis, kimyager, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitki Koruma Ve Bitki Besleme Ürünlerde Formülasyon Ve Paketleme Kursu ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin çeşitli ölçme araçları kullanılarak,
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitki Koruma Ve Bitki Besleme Ürünlerde Formülasyon Ve Paketleme KursuBELGELENDİRME
Sertifika programlarında, meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
 Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
 Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
 Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
 Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
 Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitki Koruma Ve Bitki Besleme Ürünlerde Formülasyon Ve Paketleme Kursu YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey, gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitki Koruma Ve Bitki Besleme Ürünlerde Formülasyon Ve Paketleme Kursu EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak plânlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitki Koruma Ve Bitki Besleme Ürünlerde Formülasyon Ve Paketleme Kursu ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitki Koruma Ve Bitki Besleme Ürünlerde Formülasyon Ve Paketleme Kursu İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
plânlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kimya
teknolojisi alanında faaliyet gösteren firmalar ve katılımcının çevrede konuyla
ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her
türlü kurum ve kuruluşlar, meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitki Koruma Ve Bitki Besleme Ürünlerde Formülasyon Ve Paketleme KursuÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel meslekî yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı
tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitki Koruma Ve Bitki Besleme Ürünlerde Formülasyon Ve Paketleme KursuEĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitki Koruma Ve Bitki Besleme Ürünlerde Formülasyon Ve Paketleme KursuMESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma,
girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve
problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here