Ana sayfa İnşaat Teknolojisi Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin Mekaniği Kursu

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin Mekaniği Kursu

607
0
PAYLAŞ

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ZEMİN MEKANİĞİ İŞLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

ALAN : İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ZEMİN
MEKANİĞİ İŞLERİ
MESLEK SEVİYESİ :

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin Mekaniği Kursu MESLEK ELEMANI TANIMI
Numuneleri kontrol ederek teslim alma, uygun yerlere taşıma, numune
hazırlama, deney standartlarına göre işlem yapma, cihazları kullanma, deney
sonrası ortamı ve cihazları temizleme, arta kalan numuneyi uygun ortamlarda
saklama, kalan malzemeyi bertaraf etme ve diğer zemin mekaniği işlerini
yapabilen bireylerdir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin Mekaniği Kursu GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin Mekaniği Kursu İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; zemin mekaniği ile
ilgili işlerde çalışabilirler.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin Mekaniği Kursu EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında ve
sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için zemin mekaniği işleri donanımları ve
mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin Mekaniği KursuEĞİTİMCİLER
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin
çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak;
1. İş Sağlığı ve Güvenliği modülü için; geçerli A/B/C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
sertifikası olan eğitimciler görev almalıdır.
2.Programın uygulanmasında sırasıyla; üniversitelerde görevli akademisyenler,
İnşaat teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan
öğretmenlerinden,
3. İnşaat, jeoloji, maden mühendislerinden ve GAP – Marmaray – büyük
barajlar gibi büyük projelerde deneyimi olan meslek elemanlarından
yararlanılır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin Mekaniği Kursu ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin Mekaniği Kursu BELGELENDİRME
Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları
yetiştirmek amaçlanmaktadır.
• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin Mekaniği Kursu YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin Mekaniği Kursu EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin Mekaniği Kursu ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin Mekaniği Kursu İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve
katılımcının çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem
ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar, meslek elemanları ile iş
birliği yapılarak yönlendirilir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin Mekaniği Kursu ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Zemin mekaniği işlerinde çalışanların karşı karşıya kaldığı riskler hakkında
genel bilgileri kazanacaktır.
2. Zemin mekaniği işlerinde kullanılan üç eksenli cihazı, vane cihazı, dinamik
üç eksenli cihazı, kesme kutusu cihazı, basınç üniteleri, konsolidasyon
cihazı, komparatör saati, proktor cihazı, titreşimli sehpa cihazı, mikser, koni
düşürme cihazı, casagrande cihazı, vakum pompası, parafin eritme cihazı,
elek sarsma cihazı, su banyosu cihazı, etüv, terazi, kumpas, kronometre vb.
cihazlar hakkında bilgileri (kullanım, bakımlarını vb.) ve bu cihazları risklerini
bilecektir.
3. Zemin Mekaniği İşlerinde numune hazırlama ve hazırlarken kullanılan
muhtelif kesici aletlerin (tıraşlama bıçağı, tel testere, kıl testere) kullanımı
sırasında oluşabilecek riskleri bilecektir.
4. Zemin Mekaniği İşlerinde numune sıkıştırma yöntemlerini ve bu yöntemleri
uygularken kullanılan sıkıştırma aparatlarının kullanımı sırasında
oluşabilecek riskleri bilecektir.
5. Zemin Mekaniği İşlerinde tüp ve/veya kalıp içinden numune çıkarırken
kullanılan hidrolik krikoların ve numune iticilerin kullanım, bakımlarını ve bu
cihazlarda çalışırken karşılaşılan riskleri bilecektir.
6. Oluk açma bıçağı, koni, cam plaka, konsolidasyon ağırlıkları, iğne, çelik
cetvel, sodyum heksametafosfat, parafin, mezür, mastarhakkında bilgileri ve
bu malzemelerin risklerini bilecektir.
7. Düşen seviyeli ve sabit seviyeli donanımları hakkında bilgi ve bu
donanımlarla çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları tekniğine ve iş
güvenliği kurallarına uygun olarak yapacaktır.
8. Zemin Mekaniği İşlerinde arazide kullanılan nükleer kaynaklı yoğunluk ve
nem ölçer cihazı, düşen ağırlık deflektometresi cihazı, elektriksel yoğunluk
ve nem ölçer cihazı, plaka yükleme deneyi donanımı, yerinde yoğunluk ve
geçirgenlik ölçme donanımları kullanım, bakımlarını ve bu cihazlarda
çalışırken karşılaşılan riskleri bilecektir.
9. Nükleer kaynaklı cihazlarla çalışırken karşılaşılan riskleri bilecektir.
10.Elektrikli makinaların kullanımı, bakımı, temizliği ile ilgili riskleri bilecektir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin Mekaniği Kursu EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin Mekaniği Kursu MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma,
girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve
problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07