Ana sayfa Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Erken Çocuklukta Yetersizlik Türleri ve Kaynaştırma Kurs

Erken Çocuklukta Yetersizlik Türleri ve Kaynaştırma Kurs

560
0
PAYLAŞ

Erken Çocuklukta Yetersizlik Türleri ve Kaynaştırma

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 51 sayılı kararı ile
‘Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik
Programlarının 10 Alan 26 Dalına Ait Çerçeve Öğretim Programları ile 42
Alan 178 Dala Ait Uygulanacak Çerçeve Öğretim Programlarına Dair
Açıklamalar
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak
2. 13 yaşını tamamlamış olmak
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esaslarına göre atanan, özel eğitim ve çocuk gelişimi ve eğitimi alan
öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Talim ve Terbiye Kurulunca
yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre
özel eğitim, çocuk gelişimi ve eğitimi alanı atamaya esas lisans
programlarından mezun olanlardan yararlanılabilir.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Erken Çocuklukta Yetersizlik Türleri ve Kaynaştırma kursunu tamamlayan bireyin
özel eğitim ve kaynaştırma eğitimini ilkeleri doğrultusunda;
1. Görme yetersizliği olan 0-72 ay çocuklarının kaynaştırma eğitimine
katılımını sağlamaya yardımcı olması,
2. İşitme yetersizliği olan 0-72 ay çocuklarının kaynaştırma eğitimine
katılımını sağlamaya yardımcı olması,
3. Dil ve konuşma bozukluğu olan 0-72 aylık çocukların kaynaştırma
eğitimine katılımını sağlamaya yardımcı olması,
4. Zihinsel yetersizliği olan 0-72 ay çocuklarının kaynaştırma eğitimine
katılımını sağlamaya yardımcı olması,
5. Ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı olan 0-72 ay çocuklarının
kaynaştırma eğitimine katılımını sağlamaya yardımcı olması,
6. Otizm spektrum bozukluğu olan 0-72 aylık çocukların kaynaştırma
eğitimine katılımını sağlamaya yardımcı olması,
7. Üstün zekâlı ve özel yetenekleri olan 0-72 ay çocuklarının kaynaştırma
eğitimine katılımını sağlamaya yardımcı olması,
8. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan 0-72 aylık
çocukların kaynaştırma eğitimine katılımını sağlamaya yardımcı olmaya
ilişkin bilgi ve becerileri kazanması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Erken Çocuklukta Yetersizlik Türleri ve Kaynaştırma kursu aşağıda belirtilen hususlar
çerçevesinde uygulanmalıdır:
1. Kurs programı ile bireylere 0-72 ay özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ve
kaynaştırma ilkelerine ilişkin temel bilgi ve becerilerin kazandırılması
hedeflenmiştir.
2. Programın uygulanmasında buluş, sunuş ve araştırma yoluyla öğretim
yaklaşımlarından uygun olanları ve grupla öğretim yöntem ve teknikleri
uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Milli Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında
veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5. Erken Çocuklukta Yetersizlik Türleri ve Kaynaştırma kurs programının amaçları ve
içeriği yoluyla kursa katılan bireylere aşağıda tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir:
Değerler
Sabır
Sorumluluk
Saygı
Hoşgörü
Duyarlık
Nezaket
6. Programın uygulanmasında hayat boyu rehberlik hizmeti sunan eğiticiler,
kursiyerlerin kişisel ve mesleki nedenlerle yeterliliklerinin değişmesi ve gelişmesine
katkıda bulunacak bir rehber niteliğinde olmalıdır.
7. Program süresince kursiyerlere program içeriğinin öğretilmesi için ihtiyaç
duyduğu araç, gereç ve malzemeler temin edilmeli, donanımlar sağlanmalı ve
gerektiğinde bilgisayar destekli öğretim faaliyetlerinden ( slaytlar, akıllı tahtalar )
faydalanılmalıdır.
8. Program süresince bireylerin merak uyandırma ve planlama, araştırma ve
keşfetme, çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama
etkinliklerini gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı
desteklenmelidir.
9. Kurs dışında bireylerin öğrendiklerini pekiştirmek için kendi kendine öğrenme
faaliyetleri yapması teşvik edilmelidir.
10. Program sonunda Erken Çocuklukta Yetersizlik Türleri ve Kaynaştırma kurs
düzeyinin ölçülmesi için değerlendirme yapılmalıdır.
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde
toplam 216 ders saatidir

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here