Ana sayfa İnşaat Teknolojisi Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Betonarme Demir,Kalıpçılık ve Çatıcılık Kursu

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Betonarme Demir,Kalıpçılık ve Çatıcılık Kursu

565
0
PAYLAŞ
Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE BETONARME DEMİR, KALIPÇILIK VE ÇATICILIK PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

ALAN : İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE
BETONARME DEMİR, KALIPÇILIK VE ÇATICILIK
MESLEK SEVİYESİ :

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Betonarme Demir,Kalıpçılık ve Çatıcılık Kursu MESLEK ELEMANI TANIMI
Betonarme demir, kalıpçılık ve çatıcılık işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Betonarme Demir,Kalıpçılık ve Çatıcılık Kursu GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Betonarme Demir,Kalıpçılık ve Çatıcılık Kursu İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri geliştirilen bireyler; başta İnşaat sektörü olmak üzere birçok sanayi alanında Betonarme Demir,Kalıp ve Çatıcılık işlerinde çalışabilirler.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Betonarme Demir,Kalıpçılık ve Çatıcılık Kursu EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumlarında ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için inşaat teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Betonarme Demir,Kalıpçılık ve Çatıcılık Kursu EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında inşaat teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde inşaat teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici, bu programla ilgili yeterlikleri almış olmalıdır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Betonarme Demir,Kalıpçılık ve Çatıcılık Kursu ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Betonarme Demir,Kalıpçılık ve Çatıcılık Kursu BELGELENDİRME
 Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
 Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
 Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
 Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
 Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Betonarme Demir,Kalıpçılık ve Çatıcılık Kursu EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Betonarme Demir,Kalıpçılık ve Çatıcılık Kursu ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Betonarme Demir,Kalıpçılık ve Çatıcılık Kursu İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, inşaat ve çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar, meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Betonarme Demir,Kalıpçılık ve Çatıcılık Kursu KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak kursiyer;
1. Planın zemine tatbikini (aplikasyon) yapabilecektir.
2. Blokaj ve grobeton yapabilecektir.
3. Duvar hazırlığı yaparak duvar örebilecektir.
4. Ahşap kalıp işlerini projesine uygun olarak yapabilecektir.
5. Betonarme demiri donatıya hazırlayıp ve montajını yapabilecektir.
6. Sıva, boya ve seramik uygulaması yapabilecektir.
7. Meslek hesaplarını yapabilecektir.
8. Betonarme hatıl, lento, temel kolon, kiriş, döşeme, merdiven, kalıbı yapabilecektir.
9. Beton dökümü ve kalıbı sökeme yapabilecektir.
10.Ahşap oturtma çatı, asma çatı, çatı kaplaması yapabilecektir.
11.Tünel kalıp sistemini yapabilecektir.
12. Depremle ilgili yönetmeliklerdeki imalatlar uygulamalarını yapabilecektir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Betonarme Demir,Kalıpçılık ve Çatıcılık Kursu EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Betonarme Demir,Kalıpçılık ve Çatıcılık Kursu MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Sosyal medyada kurs içeriklerimizi görebilirsiniz:
Facebook
YouTube
Instagram

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here