Ana sayfa İnşaat Teknolojisi Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yalıtımcılığı Kursu

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yalıtımcılığı Kursu

632
0
PAYLAŞ

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YAPI YALITIMCILIĞI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

ALAN : İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YAPI
YALITIMCILIĞI
MESLEK SEVİYESİ :

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yalıtımcılığı Kursu MESLEK ELEMANI TANIMI
Her türlü yapı yalıtımcılığı işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun
olarak yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yalıtımcılığı KursuGİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yalıtımcılığı KursuİSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri geliştirilen bireyler; başta İnşaat sektörü
olmak üzere birçok sanayi alanında yapı yalıtımcılığı işlerinde çalışabilirler.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yalıtımcılığı KursuEĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumlarında ve
sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için İnşaat Teknolojisi alanı standart donanımları
ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında inşaat teknolojisi alanında eğitim almış ve
tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde inşaat teknolojisi alanında sektör
deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici, bu programla ilgili yeterlikleri almış olmalıdır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yalıtımcılığı KursuÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yalıtımcılığı KursuBELGELENDİRME
 Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
 Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
 Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
 Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
 Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yalıtımcılığı KursuYATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yalıtımcılığı KursuEĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yalıtımcılığı KursuÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yalıtımcılığı KursuİŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, inşaat ve
çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama
yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar, meslek elemanları ile iş birliği
yapılarak yönlendirilir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yalıtımcılığı KursuKURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak kursiyer;
1. Konuyla ilgili metraj hesaplarını yapabilecektir.
2. Isı, su, ses, yangın ve tesisat yalıtımı yapabilecektir.
3. Yalıtım detay resimleri çizimlerini yapabilecektir.
4. Duvarla ilgili her türlü iskelenin kurulması ve güvenliğinin kontrol edilmesi
5. Depremle ilgili yönetmeliklerdeki imalatlar uygulamalarını yapabilecektir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yalıtımcılığı KursuEĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yalıtımcılığı KursuMESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı
olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma,
girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve
problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen
yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, kursiyerlerin
hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik
tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07